Burgemeester Van Rooij positief over samenwerking Meierijstad en Metropoolregio Eindhoven

Burgemeester Van Rooij positief over samenwerking Meierijstad en Metropoolregio Eindhoven

Burgemeester Kees van Rooij noemt de samenwerkings-overeenkomst die Metropool Regio Eindhoven (MRE) wil aangaan met Meierijstad een ‘win-win’ situatie die mogelijkheden biedt op het terrein van wonen, werken en mobiliteit. Volgens Van Rooij kiest Meierijstad heel nadrukkelijk voor een nauwere samenwerking met Brainport “omdat we er niet omheen kunnen. Die ontwikkeling van Brainport is een gegeven en dan kun je het over je heen laten komen of je kunt het ook zelf positief oppakken”, aldus de burgemeester. “En wij kiezen voor dat laatste”.Hoewel Meierijstad ook nadrukkelijk de bestaande samenwerkingsvormen met noordoost Brabant, met name op het gebied van agrifood, wil blijven volgen is de industriële ontwikkeling van Brainport als speerpunt van de Nederlandse economie een ontwikkeling waar Meierijstad steeds meer mee te maken zal (en dus wil, wat burgemeester Van Rooij betreft) krijgt te maken.

Eindhovense burgemeester

Woensdagavond maakte burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven, in zijn functie als voorzitter van de MRE, bekend dat de MRE als eerste met de gemeenten Meierijstad en Weert wil gaan praten over een samenwerkingsovereenkomst.. “De ruimtelijke opgaven in onze regio zijn groot en hebben een uitstraling tot buiten de regio. Het ligt dus voor de hand om samenwerking met aangrenzende gemeenten en regio’s te verkennen”, aldus Dijsselbloem. Naast Meierijstad en Weert gaat de MRE ook concreet gesprekken voeren met de regio’s Belgisch Limburg en de Antwerpse Kempen.
 

Kansrijk

“De eerste ambtelijke verkennende gesprekken laten zien dat er mogelijkheden zijn voor een kansrijke samenwerking op de onderwerpen: talent en uitwisseling van talent, aanpak van woningbouwopgave, ruimte voor geschikte werklocaties en aanpak van de mobiliteitsopgave. Duidelijk is dat bij de verschillende partijen verschillende inhoudelijke thema’s spelen. In het geval van de gemeente Meierijstad, Weert en Belgisch Limburg en Antwerpse Kempen is dit het meest concreet. Daarom worden deze nu als eerste verder uitgewerkt”, aldus Dijsselbloem. Juist deze week pleitten meerdere partijen in de gemeenteraad van Meierijstad tijdens de algemene beschouwingen voor een meer intensieve samenwerking met de Brainport regio. Met name D66 en de VVD drongen er bij het college op aan om meer naar de regio Brainport te kijken en wat minder naar Noordoost-Brabant. En VVD-fractie-voorzitter Dominicus reageerde woensdagavond al direct “erg blij te zijn” met het signaal van MRE-voorzitter Dijsselbloem.
 

Huizenprijzen

Overigens waren maandagavond meerdere fracties wel beducht voor de mogelijkheid dat de huizenprijzen in Meierijstad (fors) zullen stijgen als de duizenden nieuwe medewerkers die ASML zoekt op zoek gaan naar een koopwoning in de regio, waardoor de vraag naar woningen in Meierijstad (nog) verder zal toenemen.
 
Bron: © Omroep Meierij en Gemeente Meierijstad 3 juli 2024
logo zijtaart.nl