Bouwvergunning kan nog wel even duren in Meierijstad

Bouwvergunning kan nog wel even duren in Meierijstad

De gemeente neemt een flink aantal nieuwe vergunningaanvragen de komende zes maanden niet meer in behandeling. Een vergunning aanvragen voor een nieuwe woning of bedrijfspand in Meierijstad kan dus wel eens heel lang gaan duren.

De recente beslissing van het college van B en W heeft te maken met een enorme stijging van het aantal vergunningaanvragen, sinds de zomer van 2020. Dit leidt tot lange wachttijden in Meierijstad, waar ontwikkelaars en bouwers al langer over klagen.  

Daar komt bij dat Meierijstad door de krapte op de arbeidsmarkt nauwelijks aan nieuwe deskundigen kan komen die de vergunningen kunnen beoordelen. ‘Tot slot zijn er door de Omgevingswet veel veranderingen gaande, waar ook tijd aan besteed moet worden’, aldus het college. ‘Deze ontwikkelingen zijn landelijk en treffen niet alleen de gemeente Meierijstad.’

Meer dan 270 aanvragen 

Op dit moment liggen er bij de gemeente meer dan 270 aanvragen voor vergunningen. En Meierijstad beschikt niet over voldoende personeel om die in behandeling te nemen. Daarom gaat Meierijstad vanaf 10 januari alleen nog maar nieuwe aanvragen in behandeling nemen die voldoen aan strenge criteria.

Dat zijn onder meer plannen die bestaan uit meer dan vijf extra woningen, die bijdragen aan de sanering van varkenshouderijen of als het alleen om een welstandstoets gaat. Alle overige nieuwe aanvragen voor vooroverleggen worden de komende zes maanden niet in behandeling genomen, aldus B en W. 

Op 1 juli 2022 bekijkt het college of de aanvragen alsnog in behandeling kunnen worden genomen. De aanvragen voor principeverzoeken voor grotere bouwplannen en wijzingen van bestemmingsplannen vallen buiten dit besluit.

Wethouder Jan Goijaarts (CDA, ruimte) zegt te kunnen begrijpen dat het aanscherpen van de regels voor vergunningaanvragen teleurstellend kan zijn voor inwoners, bedrijven of organisaties. ,,We hopen dat door het creëren van ruimte nu in de zomer van 2022 weer voldoende mogelijkheden zijn om aan alle aanvragen voor overleg wel tegemoet te kunnen komen.”

Bron © Brabants Dagblad 28 december 2021 en een brief die de dorpsraad ontving van de gemeente Meierijstad

logo zijtaart.nl