Bouwrijp maken grond nieuwbouwplan Zijtaart nu echt begonnen

Bouwrijp maken grond nieuwbouwplan Zijtaart nu echt begonnen

Zoals op de foto te zien is zijn de eerste stappen gezet in het bouwrijp maken van de grond op de wei van bekkers. Het nieuwbouwplan Zijtaart zuid gaat daarmee nu zichtbaar echt van start. 

De exacte fasering van het plan is nog niet officieel bekend, maar via de werkgroep wonen van de dorpsraad en hier op de website houden wij u op de hoogte. Voorlopig houden wij het op:

april 2024 Eerste bijeenkomst CPO bouwen door gemeente
mei 2024 start bouwrijp maken
sept 2024 start verkoop en vergunningsaanvragen
jan 2025 aanleg electriciteitsnet en afronding bouwrijp maken
maart 2025 start bouw 

Soort woningen

Het totale plan bestaat uit 8 vrijstaande woningen, 18 twee-onder-een-kapwoningen en 40 rijwoningen (waarvan 22 sociale huur, 33%). Het plan wordt in 2 fases in verkoop gebracht en ontwikkeld. Fase A zal als eerste ontwikkeld worden in een periode van 2-3 jaar. Aansluitend zal Fase B tot ontwikkeling worden gebracht. In Fase A gaat het om 15 sociale huurwoningen en 8 dure, 4 middeldure en 3 goedkope koopwoningen. De 3 tot 6 vrije kavels worden gefaseerd ingevuld op basis van de vraag. CPO bouwen is een doorlopend traject waarvoor 5 kavels beschikbaar zijn. In Fase B gaat het over 7 sociale huurwoningen en 8 dure, 6 middeldure en 5 goedkope koopwoningen en nog twee vrije kavels.

Prijzen

Segment   Prijsgrenzen 2024
Sociale huur   Tot € 879,66
Middeldure huur         Tussen € 879,66 en € 1,130
Dure huur   Vanaf € 1,130
     
Goedkope koop   Tot € 273,000
Middeldure koop   Tussen € 273,000 en € 390,000
Dure koop   Vanaf € 390,000

 

Bron: © Redactie Zijtaart.nl  2 mei 2024

2023 09 27 Voortgang nieuwbouwplan Zijtaart zuid

logo zijtaart.nl