Bezoek de tentoonstelling Parochie Zijtaart 150 jaar!

Bezoek de tentoonstelling Parochie Zijtaart 150 jaar!

Wat! Was er een openbare school in het door en door Rooms-Katholieke Zijtaart? Zeker!  En dat hadden we eigenlijk ook nog te danken aan die goddeloze Fransen die in 1795 Holland binnenvielen om hier de idealen van de Franse Revolutie te brengen: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap:

  • Vrij om te geloven (Brabant en Limburg kregen hun grote kerken terug)
  • Gelijkheid: voor iedereen onderwijs bijvoorbeeld, dus openbaar onderwijs ook in Zijtaart! (maar dat zou toch nog wel even duren!)
  • En broederschap: mensen moeten zich meer verbonden voelen met elkaar, het nationale gevoel moet versterkt! (bijv. dienstplicht voor iedereen in plaats van huurlingen.)

Het Katholieke onderwijs

Door de komst van de zusters Franciscanessen (vanaf 1901) kregen de meisjes (en kleuters) katholiek onderwijs. Voor de jongens duurde dat langer, die bleven het openbaar onderwijs genieten: landelijk moest  eerst een echte schoolstrijd uitgevochten worden om het katholieke onderwijs ook bekostigd te krijgen vanuit de regering. (De zusters kregen, tot die tijd, geen geld voor hun onderwijs. Alles werd vanuit giften, fondsen en het bisdom betaald)

Pastoor Kamp was een voorvechter van katholiek onderwijs, dus óók voor jongens. Hij nam de gelegenheid te baat om het te kleine, en voor meerdere doeleinden gebruikte klaslokaal te “kopen” als verenigingsgebouw en gelden beschikbaar te stellen voor de bouw van de RK. Jongensschool “St. Jacobus” (Zoals hij zelf heette) Meester Van de Donk werd in 1930 het eerste hoofd der school: hij was tenslotte al hoofd van de -voormalige--  openbare school.

Zoekplaatjes in de kerk

Zijtaart bestaat 150 jaarDat zal een uitdaging zijn! Waar staat mijn vader, moeder, opa of oma op die uitvergrote foto’s van vroeger? En waarom sta je er zo stom bij in die kleren?

Er zullen veel momenten van herkenning en herinnering zijn op die bijzondere expositie in de Lambertuskerk. Ook een plek van ontmoeting zal het zijn. Bijzondere betekenissen van deze en andere foto’s kunnen worden toegelicht door de gidsen die op bepaalde onderwerpen dieper zullen ingaan. Het oude verhaal krijgt een nieuwe inhoud en zodoende ontstaat een bredere kijk op de loop van onze geschiedenis in Zijtaart.

U bent van harte welkom!

Bron: © Tentoonstellingscommissie St. Lambertus Zijtaart 150 jaar

logo zijtaart.nl