Bewoners zijn aan zet voor de toekomst van Zijtaart

Bewoners zijn aan zet voor de toekomst van Zijtaart

Op een actieve en inspirerende manier gaan we met elkaar het gesprek aan over de toekomst van ons dorp en ons buitengebied. Alle ideeën, voorstellen, gedachtes en initiatieven worden gebruikt voor het ontwikkelen van de dorpsvisie 2040. Samen met zoveel mogelijk bewoners werkt de dorpsraad aan een nieuwe dorpsvisie voor de dorpskern en het buitengebied voor de komende 15 jaar:

  • Hoe zorgen we ervoor dat Zijtaart levensvatbaar blijft, zonder het echte dorpse karakter te verliezen?
  • Wat kunnen we als inwoners zelf doen om het dorp leefbaar te houden?
  • En welke verbeteringen zijn er nodig om het dorp levendig te houden, voor jong en oud?

Wanneer: Donderdag 30 mei 2024
Waar: Dorpshuis Zijtaart
Tijd: Inloop vanaf 19:00u, start programma 19:30u
Tot: Afsluitende borrel om 21:30u

We stellen het op prijs als u zich aan wil melden, vanwege de organisatie van faciliteiten. Aanmelden kan online via dit formulier of met een e-mailbericht naar . Maar ook zonder aanmelding bent u welkom!

We zien en horen u heel graag op 30 mei.

Bron: © Dorpsraad Zijtaart

logo zijtaart.nl