Bestel nu het fotoboek 150 jaar parochie Zijtaart

Bestel nu het fotoboek 150 jaar parochie Zijtaart

Door de vele positieve reacties die wij mochten ontvangen op onze oproep, wie er belangstelling heeft in het mooie fotoboek van de tentoonstelling 150 jaar Zijtaart, konden wij van de drukker een gunstige offerte krijgen voor een oplage van 200 of 250 exemplaren.

Op basis van deze offerte kunnen wij u nu meedelen dat het boek te koop zal zijn voor € 14,95.  De aanmeldingen die tot nu toe zijn gedaan waren zoals gezegd, vrijblijvend. De aanmelders zullen door ons zoveel mogelijk persoonlijk benaderd worden met een mail of een folder.

Nu bestellen

Maar nu doen wij langs deze weg alvast de oproep om je bestelling te plaatsen voor het boek Zijtaart 150 jaar. Wie graag een exemplaar wil aanschaffen kan dus nu definitief bestellen (ook als je je nog niet had aangemeld). Dat kun je doen door onderstaand bestelformulier, dat je dan ingevuld inlevert bij het dorpshuis of per email stuurt naar

 

Bestelformulier Fotoboek 150 jaar Zijtaart

Naam:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik bestel hierbij  . . . . . . . (aantal) Fotoboek(en)  150 jaar Zijtaart à € 14,95 per stuk.

Zodra het boek beschikbaar komt kan ik het afhalen bij het dorpshuis en daar afrekenen. (pinnen is mogelijk).
Bestelformulier inleveren bij het Dorpshuis of per email naar

 

Bron: © werkgroep 150 jaar Zijtaart, werkgroep Tentoonstelling 150 jaar Parochie Zijtaart  29 augustus 2022

logo zijtaart.nl