Belangrijke informatie (bijeenkomst) over N279

Belangrijke informatie (bijeenkomst) over N279

Nadat het vorige plan om de N279 op te waarderen is gesneuveld bij de Raad van State heeft de provincie nu een complete nieuwe start gemaakt. De provincie, de gemeenten Meierijstad, Laarbeek, Gemert-Bakel, Helmond, Deurne en Asten, waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen aan een nieuw plan om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid op en rondom de N279 tussen Veghel en Asten te verbeteren. 

Aanpak

De provincie en regionale partners hebben een programmatische aanpak opgesteld om te werken aan oplossingsrichtingen. De aanpak bestaat uit de onderstaande drie, met elkaar samenhangende, werksporen. De basis voor deze drie werksporen is een participatieaanpak om belanghebbenden te betrekken, actuele verkeerscijfers en de bredere mobiliteitsaanpak (bij alle maatregelen aan de weg toetsen we of er alternatieve en duurzamere vormen mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld lopen, fietsen, OV). 

Verkenning en planstudie

2024 05 29 Informatie over de planning N279Met als tussenproducten een Notitie Reikwijdte en Detailniveau en een milieueffectrapportage. In de verkenningsfase wordt stap voor stap toegewerkt naar de best haalbare oplossing. Dit heet het voorkeursalternatief. De provincie hecht hierbij veel waarde aan het betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden. 

Informatiebijeenkomst 10 juni

Op 10 juni aanstaande vindt op de Noordkade (Apotheek en het Magazijn Verlengde Noordkade 10-12 Veghel) een informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst heeft u de gelegenheid uw suggesties en aandachtspunten kenbaar te maken en hierover in gesprek te gaan met het projectteam. De bijeenkomst is van 16.00 uur tot 20.30 uur. U kunt vrij binnenlopen. De plenaire presentatie is op 16.30 uur, 17.30 uur, 19.00 uur en 19.45 uur. Aanmelden is niet nodig.

Denk mee via een digitale kaart

Naast de informatiebijkomsten waar u in persoon ideeën en zorgen kunt aangeven kunt u tussen 23 mei en 7 juli 2024 suggesties, aandachtspunten en ideeën ook digitaal aandragen via het meedenkplatform. Voordeel is dat u ook suggesties van anderen kunt inzien, laat dus vooral uw reactie achter op de kaart.

Alle informatie 

Alle informatie over het project N279 vindt u op www.brabant.nl/n279

Dorpsraad Zijtaart

De dorpsraad roept alle inwoners van Zijtaart op om vooral alle zorgen, ideeën, suggesties en aandachtspunten aan te dragen bij de provincie. Ga indien mogelijk naar de informatie bijeenkomst maar gebruik vooral ook de digitale kaart om ze in te dienen. Laat dit moment niet voorbij gaan want een mogelijke nieuwe omleiding door onze achtertuinen, daar zit niemand op te wachten, maar aan de andere kant neemt het sluipverkeer door het dorp nu alleen maar toe en daar moeten we ook iets aan doen.  Praat en, denk mee, laat je stem horen!

Bron: © Provincie Noord-Brabant, Gemeente Meierijstad en Dorpsraad Zijtaart 29 mei 2024

2024 05 29 Informatie over verkenning programma N279

logo zijtaart.nl