Bedrijventerrein De Dubbelen heeft er 100 nieuwe bomen bij

Bedrijventerrein De Dubbelen heeft er 100 nieuwe bomen bij

Onlangs heeft gemeente Meierijstad 100 extra bomen geplant op bedrijventerrein De Dubbelen in Veghel. Binnen het project werken o.a. de gemeente, Platform Ondernemend Meierijstad en de Rabobank – met een subsidie van de provincie – samen aan verduurzaming van de bedrijventerreinen. Het initiatief is onderdeel van de Grote Oogst - aanpak, waarmee de provincie Noord-Brabant een impuls wil geven aan het  verduurzamen van bedrijventerreinen. Klimaatadaptatie is daarbij een belangrijk onderwerp. Het gaat om het aanpassen van de leef- en werkomgeving aan het veranderende klimaat met hevigere piekbuien, langere periodes van droogte en hetere zomers. De 100 extra bomen op het bedrijventerrein zorgen voor extra schaduw, houden water vast en nemen CO2 op.

Wethouder Jan Goijaarts: “Duurzame bedrijventerreinen zijn een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie. Bedrijventerreinen kunnen een grote bijdrage leveren aan onder andere klimaatadaptatie, de energietransitie, circulariteit en stikstofreductie. Door, samen met de ondernemers, gebiedsgericht samen te werken ontstaat een goed en gezond vestigingsklimaat. Daarbij houden we rekening met de waardevolle (landschap)historie van de omgeving. Het planten van deze bomen is weer een mooie stap in de goede richting”.

De werkzaamheden zijn voorbereid en uitgevoerd in samenwerking met de firma Ploegmakers en ingenieursbureau Newae.

Over Grote Oogst

Met het project Grote Oogst wil provincie Noord-Brabant een impuls geven aan het verduurzamen van bedrijventerreinen. De provincie heeft voor de uitvoering op de Veghelse bedrijventerreinen een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld. De gemeente voegt hier hetzelfde bedrag aan toe. En ook het bedrijfsleven en de Rabobank leggen samen € 250.000 in. Naast deze partijen zijn ook Enexis en het waterschap betrokken. Volgende stappen zijn het voorbereiden van klimaatscans en het belichten van goede voorbeelden van klimaatadaptatie bij ondernemers zelf.

Meer weten? Kijk op de website van het regionaal energieloket of op de website van Provincie Noord-Brabant

Bron: © Gemeente Meierijstad 9 april 2024

logo zijtaart.nl