Bedrijfsleven Veghel wil niet helemaal opnieuw beginnen met de plannen voor de N279

Bedrijfsleven Veghel wil niet helemaal opnieuw beginnen met de plannen voor de N279

In tegenstelling tot dorps- en wijkraden zit het Veghelse bedrijfsleven helemaal niet te wachten op een heropening van de discussie over de N279. ,,Dan ga je weer onzekere processen in, die jaren duren en waarvan de uitkomst niet vaststaat", zegt woordvoerder Jos van Asten namens de ondernemers. 

Juist het Veghelse bedrijfsleven voerde in het verleden een sterke lobby voor alternatieven voor het plan van de provincie met de N279. In dat plan blijven de verkeerslichten tussen de Amert en de Rembrandtlaan in Veghel bestaan en die zorgen dagelijks voor verkeersopstoppingen. De Raad van State heeft het plan van de provincie  echter van tafel geveegd. Maar nu wijkraden, politici en de dorpsraad Zijtaart willen kijken naar alternatieven, scharen de ondernemers zich tóch liever achter het plan van de provincie.  

Onzeker proces

,,Hier zijn al jarenlange onderzoeken en gesprekken aan vooraf gegaan, procedures lopen nu. Als je nu iets anders gaat bedenken, begin je weer aan een onzeker proces, waarvan de uitkomst niet vaststaat en ben je zo weer jaren verder zonder dat er een oplossing is”, zegt Jos van Asten namens het Platform Ondernemend Meierijstad (POM). ,,We kunnen ons geen verkeersinfarct permitteren in Meierijstad: werklocaties, voorzieningen en dorpen en wijken moeten bereikbaar blijven.”

Bovendien zijn er volgens de ondernemers wel oplossingen voor de doorstroming van het verkeer, bijvoorbeeld door een verbindingsweg aan te leggen aan de andere kant van het kanaal tussen Keldonk en bedrijventerrein Doornhoek, en parallelwegen langs de A50 die verkeer van en naar de bedrijventerreinen afwikkelen. ,,Nu het plan met N279 stil ligt, is ook de bodem weg voor die andere aansluitingen die bedacht zijn.” Je moet naar het totaalpakket kijken, vindt het POM. 

Snel en oplossingsgericht

Mocht er toch nieuw onderzoek komen, dan kijkt het bedrijfsleven graag mee. Van Asten: ,,Maar dan wel snel, oplossingsgericht en flexibel ten aanzien van het budget.” Anders gaat het POM liever door op de ingeslagen weg. ,,Wees reëel. Vrijwel alles wat je bedenkt zal bezwaren oproepen en daarmee voor vertraging of zelfs afstel zorgen.”

De discussie over de N279 komt donderdagavond in de gemeenteraadsvergadering, waar de zogeheten Mobiliteitsvisie op tafel ligt. 

Bron: © Kirsten Rietbergen Brabants Dagblad 27 januari 2022

logo zijtaart.nl