Area bouwt flexwoningen voor jongeren en startende leraren

Area bouwt flexwoningen voor jongeren en startende leraren

De druk op de woningmarkt is hoog. Er moet gebouwd worden in Meierijstad, snel en veel om de benodigde extra woningen toe te voegen. De komende tien jaar moeten er circa 1.400 sociale huurwoningen worden toegevoegd. Tussen de gemeente en Area zijn afspraken gemaakt hoe deze opgave kan worden ingevuld. Naast versnelling van de nieuwbouwopgave hebben gemeente en de woningcorporaties Area en Woonmeij de ambitie om 250 flexwoningen te realiseren, verspreid in de gemeente Meierijstad.

Met flexwonen kunnen er relatief snel woningen worden toegevoegd, dit in afwachting van de meer structurele oplossing door middels nieuwbouw het aantal sociale huurwoningen te vergroten. Gedurende een tijdelijke periode voor tenminste 10 tot 15 jaar bieden deze flexwoningen een uitkomst voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woonoplossing.
In 2022 levert Area 20 flexwoningen op in Erp, de Bolst. Meer informatie hierover vind je hier op de  projectpagina. In Veghel, nabij Koning Willem I College (voorheen De Leijgraaf) onderzoeken we de realisatie van 24 flexwoningen.

Voor wie gaat Area bouwen?

Met de inzet van flexwonen wil Area vooral die mensen helpen die:

  • Onvoldoende inschrijftijd hebben opgebouwd om kans te maken op een huurwoning. Doorgaans is een minimale inschrijftijd van 6-8 jaar nodig om succesvol kans te maken op een huurwoning.
  • Met spoed op zoek zijn naar een woonoplossing, om de hoogste nood kortstondig te beantwoorden.
  • Niet in aanmerking komen voor de urgentieregeling.
    Er is maar een hele kleine groep die via de urgentie regeling geholpen kan worden aan een woning. Er is een tal van situaties waarbij er wel sprake is van een dringende behoefte naar een woonoplossing, maar waar dus geen gebruik gemaakt kan worden van de urgentieregeling. Bijvoorbeeld mensen in een scheidingssituatie kunnen géén aanspraak maken op de urgentieregeling. En ook jongeren waarvan de situatie thuis te wensen overlaat kunnen geen aanspraak maken op de urgentieregeling.
  • Mensen die geholpen zijn met een flex woonoplossing. Waarbij de verwachting is dat ze na enkele jaren door kunnen stromen naar een structurele oplossing.
  • Qua inkomen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. 

Zolang mensen wonen in een flexwoning behouden ze hun inschrijftijd én bouwen ze deze verder op.
Speciaal voor dit flexproject onderzoeken we een verdere aanscherping van de doelgroep. Hiermee leveren deze woningen een gerichte bijdrage aan de omgeving waar de locatie is gelegen; Koning Willem I College & Fioretti College. We kijken of we een deel van de woningen specifiek kunnen inzetten voor het huisvesten van: de doelgroep jongeren (18 tot en met 27 jaar) én startende leerkrachten.

Dit laatste op aangeven van de onderwijsinstellingen. Het kan een welkome bijdrage leveren bij het vinden van de benodigde leerkrachten.


Voor dit project is Area voornemens om een duurzaam én modulair bouwsysteem toe te passen. Een modulair systeem leent zich uitstekend om flexibel toe te passen en dus ná 10-15 jaar op te pakken en te verplaatsen naar een andere locatie. “We verkennen een samenwerking hierin met MOOS. Zij zijn in 2021 als winnaar uit de bus gekomen vanuit de innovatie challenge ‘So You Think You Can Build’. Met het door hen ontwikkelde concept kan er op een efficiënte manier passende én betaalbare woonruimte worden gerealiseerd, waar binnen het concept ruimte is om diversiteit aan te brengen in woontypologieën aansluitend op de woonbehoefte van onze doelgroepen”, meldt de woningcorporatie. Voor dit plan onderzoekt Area realisatie van een kleinschalige appartementen complex met de toepassing van twee verschillende soorten woningen. De S-woning met een gebruiksoppervlakte van circa 42 m2 en de M-woning met een gebruiksoppervlakte van circa 62 m2.
Het zijn zelfstandige woningen en dus voorzien van eigen keuken en badkamer. Iedere woning heeft een leefruimte met (aparte) slaapkamer. Behalve de individuele woningen wordt in het plan ook voorzien in ondersteunende functies zoals een gezamenlijke fietsenstalling, afvalvoorzieningen en bekijken de mogelijkheid voor inzet van deelmobiliteit.

De directe omwonenden, wijkraad de Bunders en directe buren als Koning Willem I College en Fioretti College zijn tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd over het plan. “We zijn met elkaar in gesprek gegaan om te kijken hoe de omgeving naar dit initiatief kijkt, of en waar mogelijke problemen of bezwaren zijn te verwachten, waar aanpassingen en verbeteringen aangebracht kunnen worden ter verbetering van het plan. De presentatie voor deze bijeenkomst kunt u bekijken via deze link. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden waar mogelijk mee genomen in de uitwerking van het plan”, meldt Area. Daarnaast hebben Koning Willem I College en Area een interactieve workshop georganiseerd met studenten om meer inkleuring te krijgen op de woonbehoefte onder jongeren. Tot slot vindt er ook nog een nader overleg plaats met de doelgroep ‘startende leerkrachten’ vanuit het Fioretti college. De opbrengst uit deze overleggen worden meegenomen in de planvorming.

Het doel wat Area nastreeft is realisatie en ingebruikname van deze flexwoningen in 2023. 

Bron: © Stadskrant Veghel 19 augustus 2022

logo zijtaart.nl