Agenda Actief 50+ voor volgende week

Agenda Actief 50+ voor volgende week

Actief 50+ is een zeer actieve vereniging van en voor ouderen (50+) en telt ongeveer 250 leden. Het is een belangenorganisatie voor ouderen en wil zich onderscheiden als een maatschappelijke beweging van ouderen met een eigen identiteit en cultuur, waarin voldoende ruimte is voor onderlinge solidariteit en sociaal contact.

Met vele van haar activiteiten, welke vooral in “Het Dorpshuis” georganiseerd worden, heeft Actief 50+ KBO Zijtaart een belangrijke bijdrage aan de vorming van “de huiskamer van Zijtaart” in dat dorpshuis.

Agenda 30 januari t/m 3 februari 2023

  • Maandagmorgen Gymmen 09.00u
  • Dinsdagmorgen repetitie koor
  • Dinsdagmiddag EETPUNT, biljartcompetitie, kaarten, Jeu de Boules
  • Woensdag Algemene Ledenvergadering in het Dorpshuis om 13.30u en 19.30u
  • Woensdagavond Gymmen 20.00u
  • Donderdagmorgen sportief wandelen
  • Donderdagmiddag kaarten, biljartcompetitie
  • Vrijdagmiddag 12.00u EETPUNT

Hebt je hulp nodig of gewoon een vraag, neem gerust contact op met een van de bestuursleden of mail naar ons nieuwe e-mailadres:

Voor meer informatie, neem een kijkje op onze website: www.actief50zijtaart.nl

logo zijtaart.nl