Agenda Actief 50+ Spelletjesavond, gym, kienen en vrij biljarten

Agenda Actief 50+ Spelletjesavond, gym, kienen en vrij biljarten

Actief 50+ is een zeer actieve vereniging van en voor ouderen (50+) en telt ongeveer 250 leden. Het is een belangenorganisatie voor ouderen en wil zich onderscheiden als een maatschappelijke beweging van ouderen met een eigen identiteit en cultuur, waarin voldoende ruimte is voor onderlinge solidariteit en sociaal contact.

Met vele van haar activiteiten, welke vooral in “Het Dorpshuis” georganiseerd worden, heeft Actief 50+ KBO Zijtaart een belangrijke bijdrage aan de vorming van “de huiskamer van Zijtaart” in dat dorpshuis.

Agenda week 14 (3 t/m 7 april 2023)

  • Maandagmorgen gym (09.00u)
  • Dinsdagmorgen repetitie koor De Vrolijke Zangers
  • Dinsdagmiddag EETPUNT, biljartcompetitie, kaarten, Jeu de Boules
  • Dinsdagavond Spelletjesavond 19.30u Keezen, Rikken, Tokken (of zelf een spel meebrengen mag ook)
  • Woensdagmiddag kienen, vrij biljarten
  • Woensdagavond gym 20.00u
  • Donderdagmorgen sportief wandelen
  • Donderdagmiddag kaarten, biljartcompetitie
  • Vrijdagmiddag 12.00u EETPUNT

Agenda voor april

Hier kunt u de hele agenda voor de maand april inzien (in PDF), dan weet u alvast wat er aan komt.

Heb je vragen of hulp nodig, neem contact op met een van de bestuursleden of per e-mail, dan brengen wij U in contact met een van onze hiervoor opgeleide Vrijwillige Ouderen Adviseurs. U kunt ook rechtstreeks hen contacten.

Voor meer informatie, neem een kijkje op onze website.

logo zijtaart.nl