Agenda Actief 50+ Onderonsje vogelbevolking, Keezen en Regiobiljarten

Agenda Actief 50+ Onderonsje vogelbevolking, Keezen en Regiobiljarten

Actief 50+ is een zeer actieve vereniging van en voor ouderen (50+) en telt ongeveer 250 leden. Het is een belangenorganisatie voor ouderen en wil zich onderscheiden als een maatschappelijke beweging van ouderen met een eigen identiteit en cultuur, waarin voldoende ruimte is voor onderlinge solidariteit en sociaal contact.

Met vele van haar activiteiten, welke vooral in “Het Dorpshuis” georganiseerd worden, heeft Actief 50+ Zijtaart een belangrijke bijdrage aan de vorming van “de huiskamer van Zijtaart” in dat dorpshuis.

Agenda week 15 (8 t/m 12 april 2024)

  • Maandagmorgen 09:00u Sporten
  • Maandagmiddag Regiobiljarten thuis tegen Wijbosch
  • Dinsdagmorgen 09:30u repetitie Koor; 10:00u Onderonsje
  • Dinsdagmiddag: biljartcompetitie; kaarten; Jeu de Boules (ook voor niet leden).
  • Woensdagmiddag Keezen en tokken; vrij biljarten.
  • Woensdagavond 20:00u Sporten.
  • Donderdagmorgen sportief wandelen.
  • Donderdagmiddag: biljartcompetitie, kaarten.
  • Vrijdag Eetpunt.

Onderonsje Vogelbevolking

Op dinsdag 9 april verzorgt Henk Sierdsema het Onderonsje. De vogelbevolking van ons land is continu in beweging. Samen met duizenden vrijwilligers brengt Sovon (de vereniging waar Henk voor werkt) de ontwikkelingen in aantallen en verspreiding van vogels in kaart. Door verklarend onderzoek krijgen we inzicht in de oorzaken van veranderingen in het vogelbestand. Deze kennis is beschikbaar voor onderzoekers, beschermers, beleidsmakers en natuurliefhebbers. Zo voorzien we de maatschappij van feiten over vogels. In het bijzonder zal Henk aandacht besteden aan het veranderende klimaat en de gevolgen daarvan voor de vogels. Kunnen ze het blijven bolwerken, zullen er soorten verdwijnen, welke soorten komen ervoor in de plaats?

Kortom het beloofd een zeer interessant onderonsje te worden; zeker voor natuurliefhebbers!

Wanneer:          Dinsdag 9 april om 10:00u
Waar:                 Dorpshuis Zijtaart
De toegang is gratis, ook voor niet leden. Consumptie voor eigen rekening.

Agenda voor heel april

Hier kunt u de agenda voor de hele maand inzien (in PDF), dan weet u alvast wat er aan komt. 

Heb je vragen of hulp nodig, neem contact op met een van de bestuursleden of per e-mail, dan brengen wij U in contact met een van onze hiervoor opgeleide Vrijwillige Ouderen Adviseurs. U kunt ook rechtstreeks met hen contact opnemen. Voor meer informatie, neem een kijkje op onze website.

Bron: © Actief 50+ 

logo zijtaart.nl