Agenda Actief 50+ Keezen, Tokken en Kerstviering

Agenda Actief 50+ Keezen, Tokken en Kerstviering

Actief 50+ is een zeer actieve vereniging van en voor ouderen (50+) en telt ongeveer 250 leden. Het is een belangenorganisatie voor ouderen en wil zich onderscheiden als een maatschappelijke beweging van ouderen met een eigen identiteit en cultuur, waarin voldoende ruimte is voor onderlinge solidariteit en sociaal contact.

Met vele van haar activiteiten, welke vooral in “Het Dorpshuis” georganiseerd worden, heeft Actief 50+ KBO Zijtaart een belangrijke bijdrage aan de vorming van “de huiskamer van Zijtaart” in dat dorpshuis.

Agenda week 51 (18 t/m 22 december 2023)

  • Maandagmorgen 09:00u Sporten; Regiobiljarten uit tegen St. Oedenrode
  • Dinsdagmorgen repetitie Koor 09:30u.
  • Dinsdagmiddag EETPUNT; biljartcompetitie, Jeu de Boules, kaarten.
  • Woensdagmiddag Keezen en Tokken; vrij biljarten.
  • Woensdagavond aanvang 17:30u Kerstviering Actief50+ in ‘t Dorpshuis
  • Donderdagmorgen sportief wandelen.
  • Donderdagmiddag kaarten, biljartcompetitie.
  • Vrijdagmiddag 12:00u EETPUNT.

 Heb je vragen of hulp nodig, neem contact op met een van de bestuursleden of per e-mail, dan brengen wij U in contact met een van onze hiervoor opgeleide Vrijwillige Ouderen Adviseurs. U kunt ook rechtstreeks met hen contact opnemen. Voor meer informatie, neem een kijkje op onze website.

Bron: © Actief 50+ 

logo zijtaart.nl