Agenda Actief 50+ Jeu de boules toernooi

Agenda Actief 50+ Jeu de boules toernooi

Actief 50+ is een zeer actieve vereniging van en voor ouderen (50+) en telt ongeveer 250 leden. Het is een belangenorganisatie voor ouderen en wil zich onderscheiden als een maatschappelijke beweging van ouderen met een eigen identiteit en cultuur, waarin voldoende ruimte is voor onderlinge solidariteit en sociaal contact.

Met vele van haar activiteiten, welke vooral in “Het Dorpshuis” georganiseerd worden, heeft Actief 50+ KBO Zijtaart een belangrijke bijdrage aan de vorming van “de huiskamer van Zijtaart” in dat dorpshuis.

Agenda week 32 (7 t/m 11 aug 2023)

  • Maandag Fietstocht 13:30u vertrek bij de kerk.
  • Dinsdagmiddag EETPUNT; aansluitend is het dorpshuis tijdens de vakantie geopend van 13:00 – 17:00u om te buurten, keezen, jokeren, rikken en/of vrij biljarten al naar gelang U zelf een team bij elkaar krijgt. Dinsdagmiddag Zomeractiviteit: Jeu de Boules toernooi in Zijtaart!! Zie hieronder voor meer detail.
  • Dinsdagavond avondfietstocht vertrek bij de kerk om 19:00u. Afstand ca. 25 km!
  • Donderdagmorgen sportief wandelen!
  • Vrijdagmiddag 12:00u EETPUNT; aansluitend is het dorpshuis tijdens de vakantie geopend van 13:00 – 17:00u om te buurten, keezen, jokeren, rikken en/of vrij biljarten al naar gelang U zelf een team bij elkaar krijgt..

Jeu de boules-middag voor leden van Actief 50+.

Op dinsdag 8 augustus a.s. is voor leden van Actief 50+ vanaf 13.00 uur gelegenheid om met elkaar te jeu de boules op de banen bij ons eigen Dorpshuis. Hier zijn geen kosten aan verbonden en zijn consumpties voor eigen rekening. Aanmelden is niet nodig.  Jeu de boules is een leuke manier om elkaar tijdens de vakantieperiode te ontmoeten. Voor vragen en inlichtingen kunt u terecht bij Piet van den Tillaart, telefoon 06 4228 1932.

Heb je vragen of hulp nodig, neem contact op met een van de bestuursleden of per e-mail, dan brengen wij U in contact met een van onze hiervoor opgeleide Vrijwillige Ouderen Adviseurs. U kunt ook rechtstreeks met hen contact opnemen. Voor meer informatie, neem een kijkje op onze website.

Bron: © Actief 50+ 

logo zijtaart.nl