Agenda Actief 50+ Jeu de boule, huiskamer, openingstijden Dorpshuis

Agenda Actief 50+ Jeu de boule, huiskamer, openingstijden Dorpshuis

Actief 50+ is een zeer actieve vereniging van en voor ouderen (50+) en telt ongeveer 250 leden. Het is een belangenorganisatie voor ouderen en wil zich onderscheiden als een maatschappelijke beweging van ouderen met een eigen identiteit en cultuur, waarin voldoende ruimte is voor onderlinge solidariteit en sociaal contact.

Met vele van haar activiteiten, welke vooral in “Het Dorpshuis” georganiseerd worden, heeft Actief 50+ Zijtaart een belangrijke bijdrage aan de vorming van “de huiskamer van Zijtaart” in dat dorpshuis.

Vakantie openingstijden Dorpshuis

Vanwege de vakantie is het dorpshuis alleen open op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag (13:30 – 16:30u) (ook voor niet leden) als “huiskamer” van Zijtaart! Er kan gezellig gebuurt worden, een kaartje gelegd of een potje keezen of tokken gespeeld worden, als je een team bij elkaar krijgt. Er kan ook vrij worden gebiljart.

Agenda week 28 (8 t/m 12 juli 2024)

  • Maandag fietsen; vertrek 13:30u bij de kerk.
  • Dinsdagmiddag: Jeu de Boules (ook voor niet leden); Dorpshuis open van 13.30 - 16.30u
  • Dinsdagavond avondfietstocht 19:00u vertrek bij de kerk
  • Donderdagmorgen: sportief wandelen 09:00u.
  • Vrijdag Eetpunt; Dorpshuis open van 13.30 - 16.30u

Agenda voor heel juli

Hier kunt u de hele agenda voor deze maand inzien (in PDF), dan weet u alvast wat er aan komt.

Heb je vragen of hulp nodig, neem contact op met een van de bestuursleden of per e-mail, dan brengen wij U in contact met een van onze hiervoor opgeleide Vrijwillige Ouderen Adviseurs. U kunt ook rechtstreeks met hen contact opnemen. Voor meer informatie, neem een kijkje op onze website.

Bron: © Actief 50+ Zijtaart 

logo zijtaart.nl