Agenda Actief 50+ Fietstocht, Eetpunt en sportief wandelen

Agenda Actief 50+ Fietstocht, Eetpunt en sportief wandelen

Actief 50+ is een zeer actieve vereniging van en voor ouderen (50+) en telt ongeveer 250 leden. Het is een belangenorganisatie voor ouderen en wil zich onderscheiden als een maatschappelijke beweging van ouderen met een eigen identiteit en cultuur, waarin voldoende ruimte is voor onderlinge solidariteit en sociaal contact.

Met vele van haar activiteiten, welke vooral in “Het Dorpshuis” georganiseerd worden, heeft Actief 50+ KBO Zijtaart een belangrijke bijdrage aan de vorming van “de huiskamer van Zijtaart” in dat dorpshuis.

Agenda week 18 (1 t/m 5 mei 2023)

  • Maandagmorgen Gym 09:00u Maandagmiddag fietstocht naar Handel vertrek 12.25u bij de kerk. Bedevaart Handel; aanvang dienst 13.30u. Na afloop koffie bij Dorpshuis De Bron (voor leden) schuin tegenover de kerk.
  • Dinsdagmorgen repetitie koor De Vrolijke Zangers. Dinsdagmiddag EETPUNT, biljartcompetitie, Jeu de Boules, kaarten.
  • Woensdagmiddag kienen, vrij biljarten. Woensdagavond Gym 20.00u
  • Donderdag ‘s morgens sportief wandelen. Donderdagmiddag kaarten, biljarten
  • Vrijdagmiddag 12.00u EETPUNT

Agenda voor heel mei

Hier kunt u de agenda voor de hele maand mei inzien (in PDF), dan weet u alvast wat er aan komt.

Heb je vragen of hulp nodig, neem contact op met een van de bestuursleden of per e-mail, dan brengen wij U in contact met een van onze hiervoor opgeleide Vrijwillige Ouderen Adviseurs. U kunt ook rechtstreeks met hen contact opnemen.

Voor meer informatie, neem een kijkje op onze website.

logo zijtaart.nl