Agenda Actief 50+ Excursie, stevig Wandelen en Spelletjesavond

Agenda Actief 50+ Excursie, stevig Wandelen en Spelletjesavond

Actief 50+ is een zeer actieve vereniging van en voor ouderen (50+) en telt ongeveer 250 leden. Het is een belangenorganisatie voor ouderen en wil zich onderscheiden als een maatschappelijke beweging van ouderen met een eigen identiteit en cultuur, waarin voldoende ruimte is voor onderlinge solidariteit en sociaal contact.

Met vele van haar activiteiten, welke vooral in “Het Dorpshuis” georganiseerd worden, heeft Actief 50+ Zijtaart een belangrijke bijdrage aan de vorming van “de huiskamer van Zijtaart” in dat dorpshuis.

Agenda week 10 (4 t/m 8 maart 2024)

  • Maandag 09:00u sporten.
  • Maandagmiddag excursie naar Grootenhout in Mariahout; regiobiljarten uit tegen Lieshout
  • Dinsdagmorgen ’n stevige wandeling 09:00u- 11:00u; 09:30u repetitie Koor
  • Dinsdagmiddag: biljartcompetitie; kaarten; Jeu de Boules (ook voor niet leden).
  • Dinsdagavond spelletjesavond 19:30u
  • Woensdagmiddag kienen; vrij biljarten
  • Woensdagavond 20:00u Sporten
  • Donderdagmorgen sportief wandelen
  • Donderdagmiddag: biljartcompetitie, kaarten
  • Vrijdag Eetpunt

Excursie naar Ouderenlandgoed Grootenhout in Mariahout:

Grootenhout is vandaag de dag een plek waar ruim 59 mensen thuis tegen zeggen. Echter zo is het niet begonnen. De bakermat van de zorgboerderij is al gelegd in januari 2004. In die tijd kregen de moeder en de liefste tante van Noudje de ziekte van Alzheimer. Een verblijf in het verpleeghuis was geen groot succes en samen besloten Doris en Noudje toen om beide dames in huis te nemen op hun grote woonboerderij. Samen met de kinderen die toen nog jong waren, en met hulp van heel veel lieve familieleden en vrienden hebben beide dames nog vijf jaar bij hen gewoond. Het was een hele mooie ervaring om samen met het hele gezin deze taak te volbrengen. In 2009 zijn ze gestart met een dag beleving voor mensen met dementie en een half jaar later namen we de grote beslissing om ook mensen met dementie die geen familie waren bij hen in huis te nemen.

Wanneer:        Maandag 4 maart om 13:45u verzamelen in Maria- hout bij de ingang
Waar:              Broek 14, 5738 PA Mariahout 
Aanmelden:    bij Marjo Vissers persoonlijk of per e-mail of per telefoon (06) 224 29 809.

Agenda voor heel maart

Hier kunt u de agenda voor de hele maand inzien (in PDF), dan weet u alvast wat er aan komt. 

Heb je vragen of hulp nodig, neem contact op met een van de bestuursleden of per e-mail, dan brengen wij U in contact met een van onze hiervoor opgeleide Vrijwillige Ouderen Adviseurs. U kunt ook rechtstreeks met hen contact opnemen. Voor meer informatie, neem een kijkje op onze website.

Bron: © Actief 50+ 

logo zijtaart.nl