9 hectare aan varkensstallen verdwijnt uit het buitengebied van Meierijstad

9 hectare aan varkensstallen verdwijnt uit het buitengebied van Meierijstad

25 Varkenshouderijen in het buitengebied van Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode verdwijnen op korte termijn. Samen goed voor bijna 90.000 vierkante meter aan varkensstallen. Dat betekent tienduizenden varkens minder in Meierijstad.  In de gemeente Meierijstad kregen 42 varkensbedrijven toestemming om hun bedrijf te beëindigen. Zoals het er nu naar uitziet, maken 25 van de 42 bedrijven daar gebruik van. Meierijstad loopt landelijk voorop met stoppende varkensbedrijven. Want van de 407 Nederlandse varkenshouders die gebruik mogen maken van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen, komt dus ruim 10 procent uit Meierijstad. 

Het college van burgemeester en wethouders gaf inmiddels 20 van de 25 stoppende varkensboeren ‘in principe’ groen licht voor een andere bestemming voor de stallen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om woningen of stallen voor opslag. B en W gaven deze week nog medewerking voor herbestemming van varkensstallen aan Kraanmeer in Erp en de Zijtaartseweg in Sint-Oedenrode.  De locatie in Erp is van Marcel Hendriks. Hij ziet zich door de steeds strengere milieu-eisen genoodzaakt om te stoppen, ook al doet het hem veel pijn: ,,Het is natuurlijk klote, want varkens houden is mijn lust en mijn leven.” 

 

‘Niet alle veehouders zijn tevreden met regeling’

Voorzitter Gerard van Zutphen van de ZLTO-afdeling Meierij vindt 90.000 vierkante meter aan varkensstallen die verdwijnen, ‘gigantisch veel'. ,,Dat betekent tienduizenden varkens minder in Meierijstad.”  Van Zutphen vindt het vooral jammer dat, ,,goede locaties verdwijnen, waar niemand last van heeft. En dat terwijl er nog steeds veebedrijven zijn die minder gewenst zijn, bijvoorbeeld vanwege natuur of woningbouwplannen. Die goede locaties hadden we dan liever behouden, want er verdwijnt al zoveel in onze sector.” De ZLTO-bestuurder kan goed inschatten waarom niet alle 42 varkensbedrijven ermee stoppen, terwijl ze wel in aanmerking komen voor de subsidie. ,,Niet alle veehouders zijn tevreden met de regeling. Andere kunnen misschien niet de activiteiten ontplooien die ze zouden willen als ze eenmaal gestopt zijn. Dat kan komen door de geurnorm, die Meierijstad wil aanscherpen. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat die geurnorm juist niet omlaag gaat, want er kan al zo weinig. En dan heb je ook nog veehouders die er toch nog niet klaar voor zijn om te stoppen.” 

‘Enorme impact op leven varkenshouders’

Wethouder Jan Goijaarts (CDA, buitengebied) zegt te begrijpen dat de overweging om te stoppen, ,,een enorme impact heeft op het leven van de varkenshouders. Zij staan voor een belangrijke beslissing voor hun toekomst. We hebben daarom geprobeerd zo goed mogelijk mee te denken.”

De subsidiepot voor stoppende varkensbedrijven bedraagt landelijk in totaal 455 miljoen euro. Het budget bestond in eerste instantie uit 180 miljoen euro, maar minister Carola Schouten van Landbouw besloot in juni van dit jaar nog eens 275 miljoen extra beschikbaar te stellen. Het Rijk wil hiermee de geuroverlast verminderen en de uitstoot van schadelijke stoffen terugdringen.

Bron: Brabants Dagblad 2 december 2020

logo zijtaart.nl