24 uur van Zijtaart uitgesteld naar 2 juli 2022

24 uur van Zijtaart uitgesteld naar 2 juli 2022

De vrees voor het niet kunnen doorgaan van het eerste lustrum op 16 januari 2022 wordt waarheid. Het comité heeft dit moeten besluiten omdat alles erg ongewis is geworden. De opdrachten aan de teams en de openings- en sluitingsmomenten brengen veel mensen op de been in een relatief kleine ruimte. Dat lijkt ons niet bevorderlijk voor de gezondheid van ons allen en is bovendien tegen de regels die nu (en mogelijk dan ook nog) gelden.

De voorbereidingen kunnen ook niet op gepaste wijze plaatsvinden, zodat wij hebben moeten besluiten om deze 24 uur uit te stellen. Iedereen zal begrijpen dat dit feit ons niet vrolijk stemt. Wij herinneren ons al te goed hoe gezellig en feestelijk de eerdere edities waren. Ook hebben sommige teams al diverse afspraken gemaakt, opvang geregeld, agenda's vrijgemaakt. Hopelijk heeft het uitstellen niet al te veel gevolgen.

Nieuwe datum

De nieuwe datum wordt 2 juli 2022.  De voorlopige datum van de uitslag volgt nog.  Ook de wereldrecordpoging "langste lint van bierdopjes meer dan 1,5 kilometer" gaat ook plaatsvinden op 2 juli.

Deelname bevestigen

Wij hopen dat de teams die zich ingeschreven hebben deze datum vrij kunnen houden of maken en dat het team blijft deelnemen. We willen dan ook vragen aan de teamcaptains om uiterlijk 20 december bericht te geven aan de organisatie. Het doorgeven of jullie meedoen is noodzakelijk omdat er een minimum aantal teams nodig is om het evenement door te laten gaan.  Ook kunnen er door dit uitstel wellicht andere teams nu juist wel meedoen: inschrijven is nog tot 1 juni 2022 mogelijk.  Mochten er te weinig teams zijn dan wordt de 24 uur van Zijtaart doorgeschoven naar januari 2023.

Wereldrecord

De wereldrecordpoging wordt ook verschoven naar 2 juli. Veel teams zijn al bezig met het halen van hun eigen doelstelling en daar kunnen ze mee doorgaan. We kunnen voldoen aan de vastgestelde regels vanuit het Guiness Book of Records. Als de teams met voldoende meters bierdopjes komen zal het een heel serieuze poging gaan worden. Een heel mooi en feestelijk moment voor het saamhorigheidsgevoel van heel Zijtaart. Nadere informatie volgt.

Werkgroep 24 uur van Zijtaart - Evenementen Groep Zijtaart

 

logo zijtaart.nl