Begin 2008 heeft zuster Germana van Ravestein, voormalig overste van de Zusters Franciscanessen te Zijtaart, het initiatief genomen om te komen tot een Zijtaarts Kapelleke. Hiermee wordt een blijvende herinnering gecreëerd aan het religieuze gebruik van het klooster. Door een aantal dorps-genoten werd de “Werkgroep Zijtaarts Kapelleke” gestart en werd het idee verder uitgewerkt. De werkgroep is inmiddels omgevormd tot de Stichting Maria-Kapel Zijtaart.

Maria Kapel

Een Maria kapel is een kapel, gewijd aan MARIA, de moeder van Jezus. Zij neemt een hele belangrijke plaats in, in de Rooms-katholieke Kerk. Een Mariakapel is een gebouwtje, waar Maria als zodanig wordt geëerd en waar je tot Maria kunt bidden en haar tussenkomst en bemiddeling kunt aanroepen bij ziekte, zorgen, pijn en verdriet, en steun in het algemeen. De bezoekers vragen om "kracht" en "genade", steken een kaarsje aan en plaatsen bloemen. De kapel biedt een plaats voor een moment van rust en bezinning.

Plaats van de Kapel

De kapel is gebouwd op een hoek van het kloosterterrein vlak tegen het klooster kerkhof. De toegang tot de Kapel is aan de Meester van de Venstraat, vlak bij de Pater Vervoortstraat.

Mariabeeld

Het Mariabeeld dat in de kapel is geplaatst heeft in de kapel van het Klooster te Zijtaart gestaan. Vele parochianen uit Zijtaart hebben hier een kaarsje laten branden. Het Mariabeeld is van hout gemaakt door Piet Verdonk uit Den Bosch. Piet Verdonk leefde van 1904-1968. Deze kunstenaar heeft ook de beelden gemaakt van Jozef en het Heilig Hart  die ook in de kapel van Huize Cecilea stonden. Rond 1993, 25 jaar na zijn overlijden, zijn zijn familieleden naspeuringen gaan doen naar de beeldhouwwerken van hun vader. Dit is verder geformaliseerd in de in 1997 opgerichte Stichting Piet Verdonk. 

Bouw

In 2010 is de Maria kapel gebouwd door vrijwilligers uit de Zijtaartse gemeenschap. Velen hebben hun vakmanschap ingezet om onder leiding van Bert van den Tillaart een prachtige kapel te realiseren.
 

Eerste steen

Op 6 maart 2010 werd door Zr Germana de eerste steen gelegd van het kapelletje. Ter blijvende herinnering hieraan plaatste zij samen met projectleider Bert van den Tillaart een gedenksteen in de voorgevel van de kapel.

Inzegening

Op zaterdag 30 oktober is de Maria kapel ingezegend door Pater van Delden. Vrijwilligers en andere belangstellenden hadden zich verzamelt op het dorpsplein om vanaf daar onder begeleiding van fanfarekorps St Cecilia naar de kapel te lopen. Ook de pers was ruimschoots vertegenwoordigd. 

Klok

In het torentje is een klok met een mooie heldere klank opgehangen. Het klokje luidt door het jaar heen op Mariadagen om 9.00 uur s’morgens. Daarnaast luidt het klokje dagelijks om 18.00 uur. Dit tijdstip is gekozen omdat op dit tijdstip in veel gezinnen samen gegeten wordt, een tijdstip van ontmoeting en samen zijn. Deze twee thema’s zijn zowel voor gezinnen als de Zijtaartse gemeenschap van belang, even tijd voor elkaar. Daarnaast is rond de klok van 18.00 uur de overgang van de dag naar de avond, van werk naar privé/ontspanning.

Sluitstuk

Door twee van de vrijwilligers werd als afronding van de bouw het kruis op het torentje geplaatst. Ook het kruis is een werkstuk van een vrijwilliger.

Wijwater

Water is een bron van leven maar ook reinigend. Zo staat water symbool voor reiniging van het kwade en van de zonde. Met gewijd (heilig) water kun je een zuiver kruis slaan en bidden.

Mariafeesten

Geen Heilige heeft meer feestdagen op z’n naam dan Maria. In de loop van een jaar worden verschillende aspecten van Maria gevierd. Hieruit blijkt dat zij heel dicht bij de mensen staat.

 1 januari - Maria Moeder van God
 2 februari - Onze Lieve Vrouwe Lichtmis
11 februari - Herdenkingsdag van de eerste verschijningsdag in Lourdus
25 maart - Maria boodschap
     mei - Maria-maand
31 mei - Maria-visitatie
16 juli - Feest van de Heilige Maria van de berg Karmel
15 augustus - Feest Maria-ten-hemel opneming
22 augustus - Maagd Maria koningin van hemel en aarde
 8 september - Maria’s geboorte
12 september - Naamfeest van Maria
15 september - Onze-lieve-vrouw van smarten
 7 oktober - Heilige maagd Maria van de Rozenkrans
21 november - De opdracht van Maria in de tempel
 8 december - Maria onbevlekte ontvangenis

Woord van Dank

Zuster Germana van Ravenstein, initiatiefneemster van de kapel, toonde zich in haar dankwoord zeer gelukkig. Zij roemde het vakmanschap en inzet van de bouwers van de kapel. Zij is niet alleen heel tevreden maar heeft ook genoten van de periode van de bouw.
Image
logo zijtaart.nl