Maria Kapel

De mooie Mariakapel in Zijtaart werd officieel in gebruik genomen op 30 oktober 2010. Dit was het uiteindelijke resultaat van een bijzonder initiatief van zuster Germana van Ravestein, de laatste moeder-overste van de zusters Franciscanessen in het klooster in Zijtaart.

Nadat haar wens middels de Dorpsraad kenbaar werd gemaakt, werd er in korte tijd een werkgroep van 6 personen opgericht, die enige tijd later als bestuur van Stichting Mariakapel Zijtaart werd aangesteld.

Dit bestuur ging de plannen voorbereiden in overleg met de gemeente Veghel, zodat op korte termijn een bouwvergunning kon worden verleend. Daarna werden Zijtaartse inwoners benaderd om met de bouw van de kapel te beginnen. De start was op zaterdagmiddag 6 maart 2010 toen zuster Germana met de hulp van Carlo van Kessel de eerste spade machinaal in de grond zette.

Dit was tevens het startsein voor de uiteindelijk 64 vrijwilligers, die een bijdrage hebben geleverd aan de bouw van de Mariakapel en van inrichting van de naaste omgeving. De regie was in handen van Bertus van den Tillaart (o.a. bij het metselwerk) en het vakkundig timmerwerk werd uitgevoerd door Tiny van der Linden. Diverse Zijtaartse ondernemers boden geheel vrijwillig hun arbeid aan bij het graaf-, metsel-voeg-,  timmer-, stuc-, tegel-, schilder- en glas-in-loodwerk. Een wekelijkse bedrijvigheid waarbij zuster Germana regelmatig voor het werkvolk koffie, thee, frisdrank en zelfs een pilsje kwam brengen.

Het stichtingsbestuur zette ondertussen een aantal acties uit om de nodige financiën binnen te halen, zodat alle materialen op tijd konden worden betaald.

Bij de opening op 30 oktober 2010 waren alle vrijwilligers uitgenodigd en waren er daarnaast nog 150 aanwezigen. In deze speciale buitenviering werd de nieuwe Mariakapel door pater Van Delden ingezegend.

Vanaf het begin wordt de kapel dagelijks bezocht en schrijven de bezoekers regelmatig persoonlijke wensen aan Maria in het schrift dat er daarvoor ook ligt. Zo vervult de Mariakapel een belangrijke aanvulling van speciale mogelijkheden in ons dorp.
Image
Image
Stichting Mariakapel Zijtaart
Ad van Nunen (voorzitter)
Pastoor Clercxstraat 25  
5465 RD  Zijtaart

M: (06) 273 74 394
T: (0413) 350 087
E: 
logo zijtaart.nl