Werkgroep VormselDoelstelling:
De kinderen van groep 7 en 8 die het vormsel willen ontvangen begeleiden bij de voorbereiding.

Dit houdt in :
  • data vieringen plannen en deze vieringen voorbereiden
  • kinderen begeleiden op de kindavonden van het  vormselproject
  • verschillende extra activiteiten voorbereiden en begeleiden, zoals de voettocht naar Handel, bezoek aan de St. Jan en deelname aan de Goede Vrijdag viering
Bij de voorbereiding voor het vormsel wordt intensief samengewerkt met de andere vormselwerkgroepen uit de Franciscusparochie, zodat we elkaar kunnen ondersteunen.

In 2021 hebben 6 kinderen een aangepaste voorbereiding gehad en het vormsel ontvangen. In 2022 zal er geen vormsel zijn.

Leden:
José van Tiel
Image
Werkgroep Vormsel
José van Tiel

M: (06) 300 59 268
E: