Werkgroep Doopvoorbereiding

Doel van deze wekgroepleden is samen met de ouders op een fijne manier stilstaan bij de symbolen en rituelen van het doopsel.

Werkwijze:
Voor opgave van een doop dient men contact op te nemen met Christien van Helvoirt. Er kunnen maximaal 3 kindjes per dag gedoopt worden.
De tijden zijn van: 12.00-12.30 uur en 12.45-13.15 uur en eventueel van 13.30-14.00 uur.

Ter voorbereiding op het doopsel vindt er een gezamenlijke voorbereidingsavond plaats, samen met de andere ouders. Gezamenlijk praten we over de betekenis en de inhoud van het doopsel. De voorbereiding omvat 1 avond van 20.30-22.00 uur en is in de sacristie van de kerk in Zijtaart. Deelname aan deze avond is verplicht. De kosten voor het doopsel (incl. een doopschelp en een doopkaars) dienen op de voorbereidingsavond contant te worden voldaan. Na opgave voor de doop krijgt men een uitnodiging voor deze avond.

De doopschelpjes die tijdens de doop gebruikt worden met de naam van het kindje erop worden tot Maria lichtmisviering in de kerk tentoongesteld.

Data doopsel:
Dopen kan op de zondagen in even weken, datum in overleg. Opgeven minimaal 2 maanden voor de doopdatum, zodat er ook nog een voorbereiding ingepland kan worden.

Leden:
José van Rooijen - van Tiel
Sandra van Zutphen
Image
Werkgroep Doopvoorbereiding

Sandra van Zutphen
M: (06) 126 24 108

José van Rooijen- van Tiel
M: (06) 300 59 268

E: 
logo zijtaart.nl