Parochie bezoekgroep


Doelstelling:
Ondersteuning en medeleven bieden aan Zijtaartse parochianen, die wegens omstandigheden in verzorg- en verpleeghuizen verblijven.
Ook Zijtaartse parochianen die eenzaam zijn en behoefte hebben aan bezoek aan huis, gaan wij graag op verzoek een bezoek brengen.

Werkwijze:
Onze groep bestaat uit 4 vrijwilligsters die 1 keer in de maand, een bezoek brengen aan degenen die daarvoor in aanmerking komen.
Wij bezoeken de mensen 1 op 1, wat als positief ervaren wordt.
Iedere maand rouleren wij de bezoeken, zodat er iedere maand een ander op bezoek komt en er minder kans is op herhaling gesprekken.
De contactpersoon maakt iedere maand een overzicht met bijzonderheden waar we aandacht aan kunnen besteden en indien nodig hulp bieden.

Leden:
Maria v. Tiel
Rieky v. d. Laar
Jeanne v. d. Tillaart
Fien Coppens
Image
Parochie Bezoekgroep
Maria van Tiel

T: (0413) 340 563
E: 
logo zijtaart.nl