Koor Vivace

Zijtaarts koor Vivace bestaat uit een groep enthousiaste mensen, die plezier beleeft aan het maken van muziek De naam “Vivace” is een muziekterm en betekent “levendig”.

Voortgekomen uit een jongerenkoor van de parochie, - met een doorstart in 1995 - en gesteund door het kerkbestuur willen wij graag iets betekenen voor de gemeenschap. Dat doen wij middels optredens onder meer tijdens vieringen in de kerk en bij diverse andere gelegenheden. Maar ons belangrijkste doel is plezier beleven aan het samen zingen.

Vivace laat zich begeleiden door een eigen combo en staat onder de bezielende leiding van dirigente Janine van den Wittenboer uit Veghel. In overleg met enkele koorleden zoekt de dirigent regelmatig nieuwe liedjes uit en een tekstgroep zorgt met de parochiële werkgroepen voor de voorbereiding van de kerkdiensten.

Ons repertoire bestaat voornamelijk uit populaire liedjes die zich, met soms aangepaste teksten, goed lenen voor de muzikale noot in de kerkdienst.  Bij optredens elders wordt dan de originele versie gezongen.

Zo biedt het koor voor de leden een leuke vrije tijdsbesteding tijdens de wekelijkse repetities op de donderdagavond, een achttal eucharistievieringen in het jaar en 3 á 4 optredens elders.

Het bestuur van Vivace onderhoudt de contacten met het kerkbestuur, regelt de optredens en organiseert de jaarvergadering.

Oproep

Zou u ook graag zingen? Bent u geboren na 1960, en kunt u een aardig nootje zingen? Dan wil Vivace u graag als lid verwelkomen. Met name de sopranen en de mannenpartij hebben behoefte aan versterking.

U kunt ook kosteloos gedurende een (proef-)periode van 4 weken deelnemen aan onze repetities op donderdagavond.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris, Fried van Otterdijk.

Image
Image

Vereniging Vivace
Anja Versantvoort (voorzitter)
Ceciliastraat 11
5465 RZ  Zijtaart

T: (0413) 380 289 (Fried van Otterdijk,secretaris)
E:    

logo zijtaart.nl