Dorpsvisie

Hoe wil jij dat Zijtaart er in 2040 uit ziet? Hoe wilt u dat Zijtaart er in 2040 uit ziet? Wie woont er? Wie werkt er? Wie ontspant er? Hoe zit het met onze voorzieningen? Waar ontmoeten we? Waar doen we onze boodschappen? Wie zorgt er voor ons? En hoe dan? En waar dan?

Nieuwe dorpsvisie

In 2004 heeft de toenmalige gemeente Veghel een structuurvisie laten maken voor haar dorpen. Voor Zijtaart is die een heel eind uitgekomen, je kunt er bijna een liniaaltje langs leggen. Denk aan de ombouw van het vroegere zustersklooster naar het huidige dorpshart Het Klooster. Dit cluster biedt onderdak aan de lokale basisschool en allerlei Zijtaartse activiteiten. Dat is al zo sinds 2017 en je zou bijna vergeten dat het weer een aantal jaren eerder zo op papier bedacht is. Met vooral ook inbreng van mensen uit het dorp. Nu is het inmiddels 2024 en dus 20 jaar later, hoogste tijd om de dorpsvisie te actualiseren. Wat zijn de wensen en inzichten van nu en hoe kijkt de volgende generatie vooruit? En dat willen we uiteraard met alle 1700 inwoners van Zijtaart doen.

Werkgroep

Zijtaart huurt samen met Olland en Boerdonk één bureau in en zij leggen hiervoor de door Meierijstad per kern beschikbaar gestelde budgetten bij elkaar. Bureau Buitenlijn gaat in de drie dorpen aan de slag. Om te beginnen zullen er, zo vanaf april, bijeenkomsten zijn om wensen en gedachten van inwoners los te krijgen. Een goed toekomstplan helpt echt om dingen in gang te zetten. Als zo'n document door het hele dorp gedragen wordt, heeft het ook betekenis in de overleggen die je met de gemeente voert. Ook voor de dorpsraad zelf is zo'n leidraad belangrijk anders loop je het gevaar dat je blijft hangen bij een kapot fietspad of een fietsbrug.

Hoe kunt u meehelpen

Om tot een breed gedragen dorpsvisie te komen, hebben we jouw hulp nodig. Immers Zijtaart is van ons allemaal, Zijtaart zijn we samen. We hebben een aantal bijeenkomsten georganiseerd waar we bij specifieke doelgroepen informatie ophalen over onderwerpen in de nieuwe dorpsvisie.

Donderdag 25 april om 12.00u in het Dorpshuis: houden we een lunchbijeenkomst waar we onder het genot van een gratis lunch met elkaar in gesprek gaan over de nieuwe dorpsvisie.
Donderdag 25 april om 20.00u in de kantine van VOW vragen we jongeren om hun visie op hoe hun dorp er in de toekomst uit zou moeten zien.
Donderdag 23 mei om 21.00u in de blokhut van Jong Nederland vragen we jongeren om hun visie op hoe hun dorp er in de toekomst uit zou moeten zien.
Donderdag 30 mei om 19.00u in het dorpshuis houden we een dorpsavond waar we met zoveel mogelijk inwoners de opgehaalde informatie bespreken en op een actieve en inspirerende manier met elkaar het gesprek aangaan over de toekomst van het dorp.    

 

 

Image

Dorpsvisie Zijtaart

E:

logo zijtaart.nl