Werkgroep Wonen

Sinds juni 2016 is de werkgroep, onder verantwoording van de dorpsraad, werkzaam om toekomstige inwoners te betrekken bij het nieuwe bestemmingsplan Zijtaart-Zuid.

De afgelopen jaren heeft de werkgroep regelmatig overleg gehad met de dorpsraad en de gemeente. Daarnaast hebben we informatieavonden georganiseerd en met een enquête de woningbehoefte gepeild. Uit diverse enquêtes blijkt dat er het meeste behoefte is aan woningen voor starters en senioren.

Bij de werkgroep hebben zich inmiddels bijna 100 mensen gemeld die belangstelling hebben voor een huis/kavel of info over het nieuwe bestemmingsplan op Zijtaart Zuid. Alle belangstellenden worden door ons op de hoogte gehouden van de laatste relevante informatie met een nieuwsbrief en plaatsing op de website en in het Zijtaarts Belang.

Voorlopige planning:
sep 2021 Goedkeuring bestemmingsplan Zijtaart Zuid
mei 2023
 instemming college verkaveling en woningtypologie
juni 2023 start onderhandeling met ontwikkelaar
aug 2023 start voorbereidingen bouwrijp maken, bestekstekeningen zijn gemaakt, watervergunning is aangevraagd en het plan is ingediend bij de nutspartijen
jan 2024 start aanbesteding bouwrijp maken
mrt 2024 Bijeenkomst CPO bouwen door gemeente
juni 2024 start bouwrijp maken
aug 2024 start verkoop en vergunningsaanvragen
jan 2025 aanleg electriciteitsnet en afronding bouwrijp maken
feb 2025 start bouw 

Zodra de invulling van het plan concreet is gaan we met onze werkgroep, dorpsraad en de gemeente een informatieavond organiseren voor alle geïnteresseerden. Heeft u interesse en heeft u dat nog niet aangegeven, meld dan hier aan (ook voor de nieuwsbrief).

Image
Image

Werkgroep Wonen
Anja Heerkens (Voorzitter)

E: 

Thomy Kleijngeld
Stan van der Linden
Bart van de Ven
Kevin Versantvoort

logo zijtaart.nl