Werkgroep Wonen

Sinds juni 2016 is de werkgroep huisvesting onder verantwoording van de dorpsraad Zijtaart werkzaam om toekomstige inwoners te betrekken bij het nieuwe bestemmingsplan Zijtaart-Zuid.

De afgelopen jaren heeft de werkgroep regelmatig overleg gehad met de dorpsraad en de gemeente. Daarnaast hebben we informatieavonden georganiseerd en met een enquête de woningbehoefte gepeild.

Uit diverse enquêtes blijkt dat er het meeste behoefte is aan woningen voor starters en senioren.

Bij de werkgroep hebben zich inmiddels bijna 100 mensen gemeld die belangstelling hebben voor een huis/kavel of info over het nieuwe bestemmingsplan op Zijtaart Zuid.

Alle belangstellenden worden door ons op de hoogte gehouden van de laatste relevante informatie.

Het bestemmingsplan is inmiddels door de gemeenteraad goedgekeurd en wordt half november 2021 onherroepelijk.

Zodra de invulling van het plan concreet is, willen wij met onze werkgroep, dorpsraad en de gemeente een informatieavond organiseren voor geïnteresseerden.
Image
Image
Werkgroep Wonen
Anja Heerkens (Voorzitter)

E: 

Thomy Kleijngeld
Stan van der Linden
Bart van de Ven
Kevin Versantvoort