Werkgroep Buurt Informatie Netwerk

Het Buurt Informatie Netwerk Zijtaart is ontstaan uit BIN Meierijstad. 

BIN Meierijstad– is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente uit Meierijstad met als doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te verbeteren. Om dit te bereiken is het nodig dat alle partijen hun werk optimaal kunnen doen. Wijkbewoners kunnen daarbij helpen door zich gratis aan te sluiten bij BIN Meierijstad. Doordat BIN-leden, de politie en de gemeente op een eenvoudige manier informatie met elkaar uitwisselen kan er gericht worden gewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid. Zo vermindert de criminaliteit en worden wijkbewoners bij het werk van de politie en gemeente betrokken.

Een BIN draagt bij aan een fijnere en veiligere buurt! 

Inmiddels is het overkoepelende BIN Meierijstad op zoek naar nieuwe bestuursleden, de werkzaamheden liggen momenteel stil en de samenwerking met politie en gemeente ook.

BIN Zijtaart is gewoon operationeel en kan zijn lokale functie normaal vervullen. De werkgroep BIN onder de dorpsraad verzorgt hiervoor de coördinatie. BIN Zijtaart is vrijwel dekkend voor de kom en het gehele buitengebied van Zijtaart.
Image
Image
Werkgroep BIN

Harrie van der Linden
E:
logo zijtaart.nl