Dorpsraad Zijtaart

Een dorpsraad is een schakel tussen de bewoners en de gemeente, een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente. Het is één van de manieren om de bewoners te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De gemeente gaat uit van behoorlijk bestuur en vanuit de dorpsraad beoogt men meerwaarde te hebben voor verbetering van de leefbaarheid. Een dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol. Als dorpsraad nodigen we de bewoners dan ook uit om mee te denken, we kunnen die inbreng goed gebruiken. Tijdens elke vergadering is het eerste kwartier beschikbaar als inloopspreekuur.

Om welke onderwerpen gaat het?

In principe kunnen alle onderwerpen die te maken hebben met het feit inwoner van Zijtaart te zijn aan bod komen. In de praktijk komt het er op neer dat er zowel brede algemene onderwerpen aan bod komen zoals bijvoorbeeld de Energietransitie  met zonneparken en windmolens, het uitdijende industrieterrein, verbindingswegen en uitbreiding van de provinciale weg N279 of woningruimte en -behoefte in Zijtaart  maar ook een heel andere onderwerpen, bijvoorbeeld hinder van beschadigde fietspaden of slecht maaibeleid. Bij de vergaderingen worden regelmatig betrokken partijen van een onderwerp uitgenodigd zoals: de wijkagent, Wethouder, woordvoerders van (vak) verenigingen, etc.

Werkgroepen

Voor specifieke onderwerpen waar verdieping, verbreding of verduidelijking nodig is worden werkgroepen geformeerd, op dit moment zijn er werkgroepen voor: Zorg en Welzijn, Wonen, Buurt Informatie Netwerk, Goede doelen en de Website. Een uitleg over de werkgroepen vind u links in het menu.

Wie zitten er in de dorpsraad?

De leden van de dorpsraad zijn een afspiegeling van de bewoners en zijn allen vrijwilligers. Wij zijn geen politieke partij, wat overigens niet betekent dat een lid geen politiek mag bedrijven. Momenteel bestaat de dorpsraad uit zeven leden De Dorpsraad vergadert 10 keer per jaar en er is 2 keer een openbare vergadering voor alle inwoners van Zijtaart. U bent dan van harte welkom. 

De huidige dorpsraad bestaat uit:
Helmut Henst (voorzitter)
Fried van Otterdijk (secretaris)
Jac Schuurmans (penningmeester)
Joop Versantvoort (lid)
Jan van Nunen (lid)
Harrie v.d. Linden (lid)
Jochen Hesselberth (lid)

De dorpsraad hecht veel waarde aan een goede communicatie naar twee kanten: zowel naar het gemeentebestuur (college en raadsleden) als naar de inwoners van Zijtaart. De dorpsraadleden zetten zich zo optimaal mogelijk in voor het belang van van Zijtaart. Bij concrete en actuele kwesties, maar ook thema's voor de lange termijn, de leefbaarheid en behoud van het dorps karakter.

Heeft u vragen of opmerkingen aan de dorpsraad stel ze dan hier of maak gebruik van het spreekkwartier voorafgaand aan een dorpsraadvergadering.

Image
Image

Stichting Dorpsraad Zijtaart
Corsica 10A
5465 PS  Zijtaart

T: (0413) 350 564
E:  

logo zijtaart.nl