Ontstaan en ontwikkeling van Zijtaart vanaf 1491

1491 Gemeente Veghel koopt de Kildonksemolen op om het waterpeil van de Aa te kunnen regelen. Van 1 okt t/m 17 mrt mocht er gemalen worden, (i.v.m. hooitijd niet in de zomer). Het water op de Beemden bij Zijtaart zakte daardoor ca. 25cm.

1800 Watermolen bij de Mestbrug (Veghel Zuid) gesloopt i.v.m. stuwing, en de wiel  werd gedempt omdat de hooilanden bij Zijtaart bij overvloedige regenval nog onder water liepen.

1810 Zijtaart krijgt aan de huidige Pater Vervoortstraat 3 een eigen jongensschool voor basisonderwijs. (meisjes kregen nog geen onderwijs). Lambertus van Dam was de eerste onderwijzer, was tevens winkelier.

1818 Aanleg van de Zuid-Willemsvaart. Zijtaart, Doornhoek, Zondveld en Jekschot werden direct afgesneden van Veghel.

1822 Door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart was Veghel vanuit Zijtaart (destijds nog gelegen aan de Leinserondweg) niet meer bereikbaar via de gebruikelijke route (Valstraat).

1854 Het dorp wilde vanaf die tijd een eigen kerk bouwen. Deken van Miert echter weigerde toestemming te geven. Hij was de overwegend welgestelde boerenbevolking niet graag kwijt. De gelovigen onderhielden destijds de Deken in zijn levensonderhoud.

1856 Oud minister van justitie, Jan Baptist van Son (Had een goede relatie met Zijtaart én bevriend met Mgr Zwijsen) zette zich in voor deze kwestie .

1870 Door zijn aanhoudende bemoeienissen regelde van Son uiteindelijk dat Zijtaart  toestemming kreeg om een eigen kerk te bouwen. De eerste steen werd gelegd op 5 juli 1871 op 30 mrt 1872 was de kerk klaar. De toren en de pastorie werden1 jaar later gebouwd.

1871 De Zijtaartse molen, een windkorenmolen, wordt gebouwd door molenaar Wilhelmus Lammers uit Helmond. De onderdelen waren afkomstig van een geslooptse Helmondse molen, die daar bekendstond als de Hoogeindse molen. Op 1 december 1871 werd de molen in Zijtaart in gebruik genomen. De roedes werden geleverd door de firma Franssen uit Vierlingsbeek.

1873 Architect Pierre Kuijpers uit Roermond, de ontwerper van de Veghelse kerk, gaf aanwijzingen en adviezen voor het interieur van de Zijtaartse kerk.
Bij de Zijtaartse molen wordt een woonhuis gebouwd.

1877 De tweede school van Zijtaart, alleen voor jongens, later slagerij Van Kessel werd opgeleverd, inclusief leraren woning en brandweerhuisje.

1891 De weg door Zijtaart werd vanaf het kanaal tot aan Zondveld verhard met basaltenkeien, aangelegd door aannemer Van Lee uit Veghel. In 1961 werd de weg geasfalteerd door; “jawel” wederom Van Lee uit Veghel.

1896 Dankzij mr vd Ven werd het onderwijs in Zijtaart gaande gehouden, hij werd daarvoor door de gemeente beloont met een gratificatie van fl 150,-

1898 De zusters van liefdadigheid uit Veghel bouwden voor hun oudere zusters een klooster in Zijtaart, tevens daarbij een onderkomen voor gebrekkige en hulpbehoevende mensen, inclusief een meisjes en bewaarschool.

1901 Klooster, bewaarschool en meisjesschool worden in gebruik genomen.

1906 De weduwe van bierbrouwer Smits uit Veghel, grootgrondbezitter in Zijtaart, bouwde meerdere huurwoningen in de dorpsstraat van Zijtaart.

1906 Bij het klooster werd een kapel gebouwd, aangepast en toegankelijk gemaakt voor invalide en ziekelijke zusters.

1909 Op 19 maart 1909 vroeg Carolus Cornelius van Eerdt toestemming om een molen te bouwen in de buurtschap Zondveld, onderdeel van Zijtaart. De toestemming werd verleend en de molen moest vóór september 1909 in werking zijn. Waarschijnlijk is het een tweedehands molen geweest, die eerder in Noord-Nederland heeft gestaan.

1922 De parochie Zijtaart bestaat 50 jaar, ter ere daarvan werd een Heilig Hart beeld bij de kerk geplaatst, bijeengebracht middels één collecte. (schenking van de gelovigen)

1925 De in 1924 verkochtte Zijtaartse molen wordt in 1925, zoals in de verkoopakte vermeld stond, gesloopt.

1930 Een nieuwe jongensschool met 3 lokalen werd gebouwd naast de pastorie en in gebruik genomen. Vernoemd naar de grote initiatiefnemer “Pastoor Jacobus Kamp”.

1940 “Oorlog” Na het falen van de Nederlandse verdediging, middels het defensie kanaal (Grave/Nederweert), werd de Zuid-Willemsvaart als 2de verdedigingslinie gebruikt om de opmars van de Duitse invallers te stuiten. In vier dagen van gevechten vonden meerdere jonge soldaten daar de dood (zie monument aan de kanaaldijk) en werden enkele boerderijen en huizen in Zijtaart zwaar getroffen.

1943 De kerkklokken worden door de Duitse bezetters uit de kerk gehaald om omgesmolten te worden tot munitie.

1945 Einde oorlog. De beschadigde huizen werden in de directe jaren daarna weer hersteld van de oorlogsschade.

1948 De Zondveldse molen wordt gesloopt. Tussen 1937 en 1946 werd de molen al onttakeld. Op een luchtfoto uit 1944 is te zien dat de molen toen nog slechts één roede bezat. 

1951 Bij het vaststellen van de definitieve gemeentegrenzen tussen st Oedenrode en Veghel (op Zijtaart/Jekschot) stuitte men bij het graven van een sloot op een aardenpot uit de Romeinse tijd, met 620 gouden en zilveren munten.(deels nog te bewonderen in het Noord Brabants museum in Den Bosch).

1953 1 februari, “watersnoodramp” overstromingen in Zeeland en west Brabant oorzaak: “een westerstorm met springtij.1836 mensen vonden de dood. (Maakte ook in Zijtaart een diepe indruk).

1956 14 februari werd de koudste 11 stedentocht tot dusver verreden. In Zijtaart daalde de temperatuur tot -26 graden Celsius. 

1963 De klinkerweg vanaf het kanaal tot aan Zondveld werd geasfalteerd en doorgetrokken tot aan Mariahout, wederom door Van Lee.

1967 Groot nieuw uitbreidingsplan in Zijtaart van start “de Keslaerstraat”.

1968 Het interieur van de Zijtaartse kerk werd aangepast naar besluiten van het Vaticaanse concilie. Het altaar werd 180 graden gedraaid en de bestaande banken ingekort en naar de zijkanten verplaatst. Ook de gebrandschilderde glas in lood ramen met Bijbelse voorstellingen moesten het ontgelden.

1971 Zijtaart werd als laatste in de gemeente Veghel, op het aardgasnet aangesloten. Ondanks de hoofdaanvoer leiding die door Zijtaart loopt.

1973 Een nieuw gemeenschapshuis inclusief gymzaal werd in gebruik genomen.

1975 Alle zandwegen in Zijtaart waar bewoning is werden geasfalteerd.

1981 Op 21 april 1981 wordt de 'Stichting Jeugdcentrum Zijtaart' opgericht. Het eerste bestuur van het Jeugdcentrum werd gevormd door Chris van Helvoirt,  Willy Henst, Frans van Asseldonk, Evert Bosch en Johan Schoenmakers. Enige tijd later sloten Cor van Zutphen en Ietje Rooijackers zich aan bij het bestuur.

1983 Op 1 februari 1983 werd gestart met de bouw van een jeugdcentrum, in mei 1983 stond de vlag in top en eind 1983 werd het gebouw in gebruik genomen. Tijdens een feestweekend werd het jeugdcentrum op 21 september 1984 officieel geopend met de onthulling van de naam: De Korenmolen

2001 Viering 100-jarig bestaan van het kloosterHiervoor werden 3 uitvoeringen verzorgt van de Revue 100 jaar Huize Cecilia. Daarnaast werd een speciale Huize Ceciliakrant uitgeven.

2005 Nadat de zusters in de zomer van 2005 een overeenkomst sloten met de gemeente over de verkoop van het klooster werd op 30 oktober 2005 met een ‘open huis’ afscheid genomen. Voor het laatst was het klooster als klooster te bezoeken en kon de Zijtaartse gemeenschap een kijkje nemen in het klooster.

2006 Op 1 februari wordt het klooster verkocht aan de gemeente. Plan is om zowel de school, het dorpshuis als de gymzaal in zijn geheel te verplaatsen naar het klooster. Om te voorkomen dat na verplaatsing het gebied onnodig lang leeg blijft is een initiatiefgroep gevormd, deze groep heeft de aanzet gegeven om een plan te ontwikkelen voor het centrum van Zijtaart.

2009 Op 26 oktober 2009 start de verbouwing van het klooster tot multifunctioneel centrum met het maken van plannen en het aanbesteden van het werk.

2010 Op 6 november 2010 was er een inloop middag in het klooster om belangstellenden de voortgang te tonen van de verbouwing. Naar schatting 500 tot 600 belangstellenden, uit Zijtaart en uit andere plaatsen, hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om op de bouw rond te kijken. 

2010 
Op 6 maart 2010 werd door Zr Germana de eerste steen gelegd van het kapelletje. De Maria kapel is gebouwd door vrijwilligers uit de Zijtaartse gemeenschap. Velen hebben hun vakmanschap ingezet om onder leiding van Bert van den Tillaart een prachtige kapel te realiseren.

2011 Op 22 augustus gaat het nieuwe schooljaar van start in het geheel verbouwde klooster. Op 14 oktober is de officiële opening met diverse activiteiten georganiseerd door de school, de peuterspeelzaal en het dorpshuis. Op 16 oktober is er een open dag voor iedereen.

2022 Het 150 jarig bestaan van Zijtaart wordt gevierd

....wordt vervolgd....
logo zijtaart.nl