Informatieavond  Windparken Meierijstad

2021-11-10_Afwegingskader_voor_windenergie_moet_duidelijk_geven_en_onrust_wegnemen
Categorie
Informatieavond
Datum
dinsdag 23 november 2021 18:30 - 19:15
Locatie
Online
In september en oktober heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), de onderzoeksopzet die nodig is voor het maken van het afwegingskader windenergie, ter inzage gelegen. Om u te informeren over de ingediende zienswijzen en wat ze daar mee gedaan hebben, organiseert de gemeente Meierijstad op dinsdag 23 november tussen 18:30u en 20:00u een inloopavond.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor deze inloopavond. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie rondom deze inloopavond, tenzij anders door u aangegeven.
 

,,Er is nu nog veel onduidelijk en dat geeft onrust bij een deel van onze inwoners", stelt duurzaamheidswethouder Harry van Rooijen (VVD). ,,We gaan straks meer duidelijkheid geven: kan een windturbine hier en zo ja, onder welke voorwaarden?”

LET OP:  In verband met aanscherpende corona maatregelen is deze informatieavond verzet naar online: u kunt morgen deelnemen aan de sessie door iets voor half 7 te klikken op deze link: https://us02web.zoom.us/j/84302617501. De bijeenkomst vindt plaats via Zoom.

 

 
 
logo zijtaart.nl