Kijk op de Wijk / Dorpsschouw

Los_liggende_stoeptegels_Dorpsschouw
Categorie
Bijeenkomst
Datum
zaterdag 13 mei 2023 10:00 - 12:00
Locatie
Plein naast de Kerk

Wat houdt een dorpsschouw nu precies in? Bewoners maken samen met leden van de dorpsraad en een wethouder van de gemeente Meierijstad een wandeling door de kern van het dorp. Ook zal de buurtadviseur voor Zijtaart en een werknemer van openbare werken hierbij aanwezig zijn.

Tijdens deze rondgang wordt gekeken naar de verbeterpunten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het onderhoud van het straatwerk, hoeveelheid zwerfafval, overhangend groen, verkeersproblemen. Soms worden ook andere instanties uitgenodigd om mee te lopen, in ons geval is dat een medewerker van de buitendienst. Deze ambtenaren kunnen ook informatie geven over de richtlijnen van bestaand beheer en onderhoud. Verder kunnen tijdens de dorpsschouw afspraken gemaakt worden over de werkzaamheden die de bewoners zelf willen en kunnen uitvoeren.

We verzamelen om 10.00 uur op het plein naast de kerk.

 
 
logo zijtaart.nl