Colofon

Deze website is ontworpen, ingericht en gemaakt door de werkgroep website van de Dorpsraad Zijtaart.  Stichting Dorpsraad Zijtaart is een 'algemeen nut beogende instelling' en niets op deze website heeft derhalve een commerciële doelstelling. 

De technische werking van indeling, features, schaalbaarheid zijn gerealiseerd door de websitebouwer: PUP websdesign op uitdrukkelijke vraag van de werkgroep.

Foto's en teksten in nieuwsartikelen zijn in eigen bewoording overgenomen van het origineel met bronvermelding of zijn volledig zelfstandig gemaakt door leden van de werkgroep website. 

Foto's en teksten van verenigingen, stichtingen, personen of ondernemers zijn aangeleverd of afkomstig van publiek toegankelijke informatiebronnen als websites of boeken en worden uitsluitend met toestemming gepubliceerd. Op eerste verzoek worden gegevens desgewenst verwijderd.

logo zijtaart.nl