Stichting Zijtaarts Archief

Op 4 september 2023 vond de oprichtingsvergadering van Het Zijtaarts Archief plaats. Het doel van deze stichting is het veilig stellen en toegankelijk maken collecties en stukken met historische waarde voor Zijtaart. Dit kunnen archieven zijn van verenigingen, of oude foto’s, films, krantenknipsel, bidprentjes, dagboeken, brieven enzovoorts. Het Zijtaarts Archief verzamelt ook actief informatie, bijvoorbeeld door ‘senioren’ te interviewen.

Het Zijtaarts Archief heeft een ruimte in het dorpshuis waar een archiefkast wordt gebouwd. Er is een werkgroep die wekelijks bijeenkomt om binnengekomen stukken te bekijken, te inventariseren, eventueel in te scannen en om te achterhalen wie er op oude foto’s staan.

We gaan nauw samenwerken met de Heemkundekring van Veghel, voor wat het systeem van archiveren betreft, zodat stukken gemakkelijk uitgewisseld kunnen worden. Er komt een website met een inventaris die iedereen online kan raadplegen. Veel stukken zijn op den duur ook digitaal via internet te raadplegen. De nieuwe informatie zal ook veel toevoegen aan de site van ‘Oud Zijtaart’.

Er komen stukken in van verenigingen, maar ook van individuele personen of uit nalatenschappen. Collecties die in bewaring worden gegeven, worden nooit verdeeld opgeslagen, de stukken blijven bij elkaar. Mensen die stukken inleveren mogen zelf aangeven of deze alleen ter bewaring worden overgedragen of in eigendom worden geschonken aan de stichting. Het kan ook zijn dat mensen de originele foto’s en dergelijke liever zelf houden, maar er geen bezwaar tegen hebben dat we die inscannen of kopiëren. Ook daar zijn we blij mee.

Los daarvan mag iedereen aangeven of: 1) welke stukken vertrouwelijk zijn en alleen met toestemming van de schenker geraadpleegd mogen worden, 2) welke stukken door iedereen zonder toestemming vooraf ingezien mogen worden en 3) of stukken al dan niet in digitale vorm op internet mogen verschijnen.

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt of archiefwaardige zaken aan wilt leveren.

 

Image
Image
Stichting Zijtaarts Archief
Pastoor Clercxstraat 50
5465 RJ  Zijtaart

Mari Brugmans
T: (0413) 366 239

Johanna van Boxmeer
T: (0413) 364 427

Maja Zonneveld-De Jager
M: (06) 229 69 114
logo zijtaart.nl