Seniorenraad Meierijstad

De Seniorenraad is een vraagbaken, waar vragen gesteld kunnen worden door en discussie mogelijk is voor, alle senioren in de gemeente Meierijstad. Vragen en discussie over het bestaande en nog te ontwikkelen beleid van gemeente, woningbouwcorporaties, welzijn en zorginstellingen, die zorg of diensten aan senioren leveren.

De Seniorenraad heeft bewezen dat  zij in Meierijstad wel degelijk iets voor de senioren kan betekenen. Diverse onderzoeken en discussies hebben geleid tot aanbevelingen en adviezen voor gericht beleid en nieuwe projecten. Zowel gemeente als instellingen en organisaties hebben deze aanbevelingen en adviezen serieus genomen en zijn hiermee aan de slag gegaan. Natuurlijk is nog niet alles gerealiseerd, maar we zijn op de goede weg.

De Seniorenraad Meierijstad wil de werkwijze, zoals die ontwikkeld en ook succesvol is gebleken, voortzetten en zo ervoor proberen te zorgen dat Meierijstad ook voor onze ouderen een mooie plek blijft om te blijven wonen, gezond en wel, in eigen omgeving.

Wilt u ook inbreng hebben in de Seniorenraad Meierijstad?

Naar gelang uw belangstelling en capaciteiten zijn er drie mogelijkheden:

  • U wilt geen verplichtingen, maar wel op de hoogte blijven? Dat kan, schrijf dan alleen in voor de digitale nieuwsbrief.
  • U wilt ook uw stem laten meetellen. Meldt u dan ook aan voor het Seniorenraad-opiniepanel.
  • U wilt meedenken over vraagstukken op het gebied van wonen, veiligheid, zorg, welzijn en dienstverlening, geef dan aan welk aandachtsgebied uw interesse heeft.

U kunt zich hier aanmelden voor activiteiten.

Image
Image

Stichting Seniorenraad Meierijstad
Postbus 143
5480 AC  Schijndel

T: (073) 599 23 78
M: (06) 204 20 971
E:  
I: www.seniorenraadmeierijstad.nl 

logo zijtaart.nl