Actief 50+ KBO Zijtaart

Actief 50+ is een zeer actieve vereniging van en voor ouderen (50+) en telt ongeveer 250 leden.

Onze vereniging wil een belangenorganisatie voor ouderen zijn en zich onderscheiden als een maatschappelijke beweging van ouderen met een eigen identiteit en cultuur, waarin voldoende ruimte is voor onderlinge solidariteit en sociaal contact.

Actief 50+ stelt zich als doel het behartigen van belangen van ouderen in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord.

Met vele van haar activiteiten, welke vooral in “Het Dorpshuis” georganiseerd worden, heeft Actief 50+ KBO Zijtaart een belangrijke bijdrage aan de vorming van “de huiskamer van Zijtaart” in dat dorpshuis.

Onze belangrijkste activiteiten zijn: Biljarten, kaarten (rikken, bridge e.a.), Onderonsje, Line Dance, Kienen, Keezen, filmmidag, computercursussen, workshops bloemschikken, wandelen, fietstochtjes, zang. Kijk hiervoor in de agenda op onze website.

Download hier alle informatie over Actief 50+ in PDF

Met de werkgroep Zorg en Welzijn van de Dorpsraad Zijtaart werken wij mee aan Het Eetpunt en Samen aan Tafel.

Image
Image

Actief 50+ KBO Zijtaart
Secretariaat Martin van Eert
Krijtenburg 13
5465 PL Zijtaart

M: (06) 114 32 788
E:
I: www.actief50zijtaart.nl 

logo zijtaart.nl