Basisschool Edith Stein

Basisschool Edith Stein kenmerkt zich door de binding tussen leerkrachten, leerlingen en ouders, maar ook een sterke binding van de school met de leefomgeving. Want Zijtaart is een kleine, sociale gemeenschap waarin Edith Stein als enige dorpsschool is verankerd. Onze leerlingen komen elkaar ook buiten de school regelmatig tegen bij sportclubs en activiteiten. Geen wonder dat zij een sterke, onderlinge verbondenheid voelen.

Wij zijn een zichzelf ontwikkelende organisatie, waarin we veel van elkaar en van de buitenwereld leren. Daarbij zijn de leervraag en de specifieke talenten van ieder kind uitgangspunten voor ons leeraanbod, naast de algemene basis die voor ieder kind van belang is. Op onze school gaan we respectvol met elkaar om en vullen de eventuele zwakke punten van anderen aan in plaats van erop te wijzen.

Wij bieden een veilige (leer)omgeving. Dat doen we vanuit de kernwaarden betrokkenheid, ontwikkeling, verantwoordelijkheid, uniciteit (onderwijs op maat) en respect voor elkaar en de omgeving.

Edith Stein maakt onderdeel uit van Verdi onderwijs. Dit is een samenwerkingsverband van twintig basisscholen in de gemeente Meierijstad. Samen goed voor ruim 3500 leerlingen en in totaal ruim 400 leerkrachten en medewerkers.. Verdi ondersteunt en ontzorgt de aangesloten scholen maximaal. Zodat onze tijd en aandacht zoveel mogelijk kunnen uitgaan naar optimaal onderwijs. Verdi is een kennis- en samenwerkingsgemeenschap met een efficiënte bedrijfsvoering.
Image
Image
Basisschool Edith Stein
Past. Clercxstraat 52
5465 RJ  Zijtaart

T: (0413) 365 168
E: 
I: www.edithstein.verdi.nl

logo zijtaart.nl