Dorpsraad Vergadering

Openbare_dorpsraadvergadering_Zijtaart
Categorie
Vergadering
Date
woensdag 3 juli 2024 20:00
Locatie
Dorpshuis

De dorpsraad komt iedere 4 weken bijeen om de ontwikkelingen binnen de verschillende werkgroepen en lopende zaken te bespreken. Data voor deze bijeenkomsten treft u aan in de agenda van deze website.

Vaste agendapunten:

 • Opening en vaststellen agenda
 • Bespreekpunten en vragen van inwoners
 • Werkgroep Zorg & Welzijn
 • Werkgroep Wonen
 • Werkgroep Gedeeld Vervoer
 • Werkgroep BIN
 • Werkgroep Website
 • Verbindingsweg N279
 • Bedrijventerreinen Kempkens en Doornhoek
 • Energietransitie (Zon- en Windenergie)
 • Ingekomen stukken - lijst via secretaris
 • Openstaande actiepunten - lijst via secretaris
 • Wvttk

De inwoners van Zijtaart zijn van harte welkom om als belangstellende toehoorder aanwezig te zijn. Na opening van de vergadering krijgt u desgewenst de gelegenheid vragen te stellen of zaken aan te kaarten.

U dient uw aanwezigheid vooraf even aan het secretariaat melden in verband met de reservering van de vergaderruimte.

 
 
logo zijtaart.nl