Spelregels Keezen 2022\2023

 • Het team dat op het scoreformulier links staat begint met delen en dit team speelt met rood en geel. De oudste speler van dit team begint met delen.
 • Het andere team speelt dus met groen en blauw.
 • U deelt de kaarten één voor één, met de klok mee. Beginnende bij de speler aan de linkerkant van de deler.
 • Bij de eerste deelronde krijgt iedereen vijf kaarten, dan wordt het pakje kaarten doorgeschoven naar de volgende speler. Bij de 2e speelronde geeft deze speler ieder 4 kaarten, dan wordt het pakje weer doorgeschoven naar de volgende speler. Bij de 3e en laatste speelronde geeft deze speler ook weer 4 kaarten. De daarop volgende speler pakt alle kaarten weer op, schudt de kaarten en geeft weer ieder 5 kaarten enz. enz.
 • Gespeelde kaarten open neerleggen in het midden van het speelbord.
 • Een kaart opgegooid is onherroepelijk opgegooid, tenzij u met de opgegooide kaart niet kunt spelen. De kaart die u niet kunt spelen neemt u terug op hand en vervolgens gooit u een andere kaart op die u wel kunt spelen.
 • Kunt u geen kaarten meer opgooien: leg uw kaarten open, in het midden van het speelbord.
 • Een speelpion losgelaten is onherroepelijk geplaatst. Dit geldt ook na het spelen van een “7”. Enige uitzondering is een foutieve telling.
 • Om misverstanden te voorkomen telt u het aantal stappen per stap dat u met uw pion zet en dus niet in sprongen.
 • Als u kunt, dan moet u spelen (ook al slaat u uw eigen pion, of uw partners pion).
 • Wanneer uw pion op het startveld staat mag er niemand langs en mag niemand uw pion slaan. Deze pion mag alleen geruild worden door uzelf.
 • Het thuishonk: U mag niet over een pion heen stappen die al in uw honk staat. Ook mag u niet achteruit tellen vanuit het honk (ook niet met de speelkaart “4”) . Alleen spelenderwijs kan het honk gevuld worden met uw pionnen. (U hebt dus de juiste kaarten nodig om het honk te vullen.)
 • Als u zelf alle vier pionnen in uw honk hebt, mag u uw partner helpen.
 • Overleggen over de kaarten die u hebt is NIET toegestaan.
 • Een pion mag niet vooruit over het eigen startveld.
 • Bij het spelen van de kaart “4” mag men altijd 4 terugzetten, dus ook over het eigen startveld. (opstelhonk).
 • De kaart “7”: mag gesplitst worden over twee pionnen, maar hoeft niet. Om uw laatste pion binnen te brengen met bv. 2 stappen mogen de resterende stappen gedaan worden met de pion van uw maat. Wel altijd de 7 stappen op maken.
 • In gevallen waarin de regels niet voorzien, beslist de organisatie.

Kaarten

Aas: een pion uit het startvak op de eigen startpositie op het bord zetten of een pion één plaats vooruit zetten.

Heer: een pion uit een startvak op de eigen startpositie op het het bord zetten.

Vrouw: een pion twaalf plaatsen vooruit zetten.

Boer: een eigen pion met een pion van een andere speler (een teamgenoot of een tegenstander) omruilen. Let op: dit mag niet als de pion van de andere speler op de eigen startpositie of in het eigen thuishonk (van zijn kleur) staat.

Zeven: een óf twee eigen pionnen moeten in totaal zeven vakjes vooruit gezet worden. Let op: Splitsen mag, maar is niet verplicht.

Vier: een pion moet vier vakjes achteruit gezet worden. Let op: het is niet toegestaan de pion achteruit in het eigen thuisvak te plaatsen. Wel is het toegestaan de eigen pion over of vanuit de eigen startpositie vier stappen terug te zetten, mits er geen eigen pion op de startpositie staat.

Alle overige kaarten: een pion moet het aantal vakjes dat op de kaart staat vooruit gezet worden.

 

Buurtcompetitie Keezen:

Aanvang
Elk team wordt voor 19.50 uur verwacht in het klooster, bij binnenkomst melden bij organisatie. Om 20.00 uur exact wordt de indeling gemaakt, kom je later binnen dan kan je wellicht bij de volgende ronde meedoen.

Afmelden 
Mocht het niet lukken om met je team een avond niet te kunnen deelnemen aan deze avond, dan graag dit doorgeven via mail of whats App Egz 06-23368977

Team
Een team bestaat uit 2 personen. Het team hoeft niet steeds uit dezelfde personen te bestaan, wel moet 1 ervan in Zijtaart wonen of gewoond hebben. De gekozen naam blijft wel steeds hetzelfde.

Einde spelronde
De volgende ronde gaat pas in wanneer alle teams hun speelronde hebben afgerond. Dan volgt een wisseling van speeltafel.

Telling
Per pion in uw honk, krijgt u spelpunten. Een pion op het verste veld in uw honk levert 4 spelpunten op, een pion op het een na verste veld 3 spelpunten, het tweede veld levert 2 spelpunten op en het eerste veld levert 1 spelpunt op. (totaal dus 10 punten).

Wedstrijdformulier
Het formulier wordt ingevuld na de telling. Vervolgens ondertekenen de teamcaptains het formulier en wordt het naar de wedstrijdleiding gebracht.

Eindstand
Elke avond worden er 3 rondes gespeeld. Het team met (als eerste) de meeste spelpunten wint het spel en krijgt 2 punten, het team met de minste spelpunten krijgt 0 punten. Naast de overwinningspunten tellen ook de behaalde spelpunten als “doelsaldo” mee in de eindstand.

Winnaar competitie
Het team dat na 7 avonden het meeste aantal punten heeft behaald is de winnaar van de Buurtcompetitie. Bij een gelijke eindstand wordt er een finale ronde gespeeld.

 

Image
logo zijtaart.nl