Contact| Disclaimer

Home.Over Zijtaart.Dorpshuis.Klooster.Verenigingen.Bedrijven.Contact.

Aan alle inwoners van Zijtaart

 

Werkgroep Zorg en Welzijn is nu ruim een jaar actief om de zorg in het dorp onder de loep te nemen  en zodoende te kunnen beoordelen wat er eventueel belangrijk is om op poten te zetten.  Daarvoor hebben we ook overleg met de Dorpsraad en stemmen we af hoe we het een en ander aanpakken.  Het is fijn om te kunnen constateren dat in Zijtaart heel veel dingen al goed zijn geregeld.  De coördinatie van het maandelijkse “samen aan tafel” en wekelijkse eetpunt  lopen goed. Ook staat er sinds enkele maanden in het Dorpshuis een leeskast waaruit iedereen een boek gratis kan meenemen, maar men mag ook een overbodige boek(en) inleveren om te kunnen plaatsen in de kast.

Dorpsraad Zijtaart organiseert woensdagavond 20 september een informatieavond waarbij de Werkgroep Zorg en Welzijn is uitgenodigd om verschillende onderwerpen te bespreken.  Iedereen uit Zijtaart wordt daarvoor uitgenodigd. Tijdens deze informatieavond zal ook o.a. de Rabobank een voorlichting geven. Meer informatie zal hierover nog worden gepubliceerd door de Dorpsraad.  Punten die worden besproken door de werkgroep Zorg en Welzijn zijn:

 

Vervoer voor de mensen uit Zijtaart

In overleg met het Diakonie is er inmiddels een concreet voorstel uitgewerkt om mensen uit Zijtaart de mogelijkheid te bieden vervoer voor zichzelf te regelen.  Er is een lijst van bereidwillige mensen uit Zijtaart samengesteld die voor vervoer kunnen zorgen. Op deze avond wordt u geïnformeerd hoe de vervoersservice gaat werken.

 

Ontwikkelingen en inzage Sociale Kaart

Een sociale kaart is een verzamelpunt van gegevens over instanties en mensen die op een of andere manier verbonden zijn met zorg en welzijn. Het is dan ook de  bedoeling dat alle instanties en verenigingen die aan zorg en welzijn zijn gerelateerd worden opgenomen in de sociale kaart. Welzijnsorganisatie  noord oost Brabant “ONS Welzijn Veghel” heeft in samenwerking met Bernheze en Uden een sociale kaart ontwikkelt waarbij ook Zijtaart zich gaat aansluiten. Iedereen uit Zijtaart kan  via internet op een snelle wijze vragen en / of gegevens opzoeken over de medische, de zorg en dienstverlenende diensten uit eigen regio. De werkgroep Zorg en Welzijn Zijtaart is tevens aan het bekijken op welke wijze deze sociale kaart op papier kan worden uitgebracht. Het vraagt veel aandacht en inzet om dit goed tot stand te brengen.  Ook wordt bekeken welke instanties / verenigingen uit Zijtaart benaderd kunnen worden met de vraag of zij opgenomen willen worden in de sociale kaart.  Een ieder die denkt graag opgenomen te willen zijn kan ook zelf een bericht sturen naar zorgenwelzijn@zijtaart.nl .  Deze avond geeft een medewerker van “ Ons Welzijn Veghel” u een inkijkje hoe de sociale kaart werkt en hoe je die kunt gebruiken.

 

Eetpunt

In samenwerking met Ons Welzijn bestaat de mogelijkheid om maandelijks “samen aan tafel” te organiseren. Hiervan wordt door gemiddeld tussen de 25  tot 30 personen gebruik gemaakt.

Tevens bestaat de mogelijkheid om op dinsdag en donderdagmiddag gebruik te maken van een maaltijd tegen betaling in het dorpshuis. Werkgroep Zorg en welzijn denkt dat er meer mensen hiervan gebruik van zouden kunnen maken.

We willen graag met u  bespreken of er ideeën zijn dat er meer mensen gebruik gaan maken van het eetpunt.

 

Tot 20 september!

De Werkgroep Zorg en Welzijn Zijtaart

zorgenwelzijn@zijtaart.nl