Contact| Disclaimer

Home
Home.Over Zijtaart.Dorpshuis.Klooster.Verenigingen.Bedrijven.Contact.

Inzegening van de Maria kapel

Door twee van de vrijwilligers werd als afronding van de bouw het kruis op het torentje geplaatst. Ook het kruis is een werkstuk van een vrijwilliger.

Voorzitter  Ad van Nunen spreekt de genodigden en andere belangstellenden toe. Hij memoreerde hoe het kapelletje uiteindelijk is gerealiseerd, van idee naar realisatie.

Pater Ben van Delden heeft de kapel ingezegend. Hij toonde zich meteen enthousiast om een jaarlijkse viering bij de kapel te organiseren.

Genodigden.

Foto’s

Gedurende de bouw en ook bij de inzeging heeft Jan van Oort foto’s gemaakt. Een deel hiervan is op deze site opgenomen. U vind ze door te klikken op onderstaande links;

Bouw van de kapel

Voorbereiding 30 oktober

Inzegening kapel

De Kapel

Inzegening

Op zaterdag 30 oktober is de Maria kapel ingezegend door Pater van Delden en daarmee officieel in gebruik genomen.

Zeer veel dorpsgenoten waren hierbij aanwezig evenals bijna alle vrijwilligers die meegeholpen hebben aan de realisatie van de kapel.

Eerste steen

Op 6 maart 2010 werd door Zr Germana de eerste steen gelegd van het kapelletje. Ter blijvende herinnering hieraan plaatste zij samen met projectleider Bert van den Tillaart een gedenksteen in de voorgevel van de kapel.

(zie hiernaast).

Omdat de weersomstandigheden in oktober niet optimaal zijn heeft Carnavalsvereniging De Reigers gezorgd voor tenten zodat de gasten beschut konden zitten.

Pater Ben van Delden spreekt de mensen toe op zijn bekende betrokken wijze. Ook gaf hij uitleg over de betekenis van de zegening.

Zuster Germana van Ravenstein, initiatiefneemster van de kapel, toonde zich in haar dankwoord zeer gelukkig. Zij roemde het vakmanschap en inzet van de bouwers van de kapel. Zij is niet alleen heel tevreden maar heeft ook genoten van de periode van de bouw.

De vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat er in saamhorigheid een bijzonder mooie kapel is gebouwd in Zijtaart. Niet alle vrijwilligers staan op de foto.

Wethouder van Rinsum van de gemeente Veghel roemde de saamhorigheid van de Zijtaartse gemeenschap en feliciteerde alle betrokkenen met her resultaat. Namens de gemeente bood hij een tafel en twee banken aan die bij de kapel geplaatst zullen worden.

Het bestuur van de Stichting Maria-Kapel Zijtaart toonde zich zeer trots voor het bereikte resultaat.

Fanfare St Cecilia zorgde samen met de drie koren die Zijtaart rijk is voor de muzikale omlijsting.

Kaarsjes branden in de kapel.

Onder begeleiding van muziek door de fanfare, voorafgegaan door hun majorettenkorps, vertrok de stoet genodigden en belangstellenden vanaf het kerkplein door de mr. Vande Venstraat naar de kapel voor de inzegening.

Fanfare St Cecilia

De vrolijke zangers

Parochieel Gemengd koor

Koor ‘Vivace’