Home

Contact| Disclaimer

Home.Over Zijtaart.Dorpshuis.Klooster.Verenigingen.Bedrijven.Contact.

Peuterspeelzaal Pompeltje is een van de peuterspeelzalen van SPV.

Stichting Peuterspeelzalen Veghel (SPV) heeft 10 peuterspeelzalen in de kern en kerkdorpen. Een peuterspeelzaal is een voorziening die de mogelijkheid biedt aan kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar om te spelen, zich te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten.

Op de peuterspeelzaal komen peuters in contact met leeftijdsgenootjes in een kindvriendelijke omgeving. Spelenderwijs worden kinderen gestimuleerd om sociale vaardigheden te leren. Ook biedt de peuterspeelzaal een peuter veel speelmogelijkheden. Dit alles onder deskundige begeleiding van 2 peuterspeelzaalleidsters per groep.

Daarnaast heeft de peuterspeelzaal een preventieve functie. Kinderen die de speelzaal bezocht hebben, wennen over het algemeen makkelijker op de basisschool. Bovendien spelen de leidsters een belangrijke rol in het vroegtijdig onderkennen van ontwikkelingsstoornissen.

Meer informatie door hier te klikken.

Meer informatie

Op de website kunt u meer informatie vinden over SKV de Plu. Ook de tarievenlijst staat op de website vermeld: www.sksdeplu.nl.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u op werkdagen terecht bij

Bep Schippers: 073 - 7502847

Meer informatie

Op onze website kunt u meer informatie vinden over SPV. Ook de tarievenlijst staat op de website vermeld: klik hier.

Adres  Past.Clercxstraat 52a

         5465 RJ Zijtaart
         06 - 54 24 32 01

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u op werkdagen terecht bij Inge Blokhorst spv@skipov.nl of 0413-298082

Kinderopvang in het Klooster

 

SKIPOV en SPV verzorgt samen met SKS de Plu een kindcentrum in het voormalig klooster in Zijtaart. SKS de Plu verzorgt ruim 20 jaar professionele kinderopvang in Schijndel en omgeving voor kinderen in de leeftijd  van 0 tot 13 jaar. Het hoofdkantoor is in Schijndel gevestigd. Al voor de samenwerking in Zijtaart heeft SKS de Plu samen gewerkt met Stichting Peuterspeelzalen Veghel (SPV).

 

In het klooster biedt SKS de Plu voor kinderen van 0 tot 4 jaar kinderopvang in samenwerking met Peuterspeelzaal “Pompeltje”, onderdeel van SPV. Kinderen van 4 tot 12 die gebruik willen maken van Buiten Schoolse Opvang (BSO), zowel voor- als naschoolse opvang, zijn welkom. SKS de Plu heeft een ruimte binnen het school gedeelte ingericht voor de BSO, een ruimte die past bij de leeftijd van de kinderen. Voorop staat dat het kind een veilige plek geboden wordt waar een kind kind mag zijn en spelenderwijs groot mag worden.