Home

Contact| Disclaimer

Home.Over Zijtaart.Dorpshuis.Klooster.Verenigingen.Bedrijven.Contact.

Peuterspeelzaal Pompeltje

Peuterspeelzaal Pompeltje is een van de peuterspeelzalen van SPV.

Stichting Peuterspeelzalen Veghel (SPV) heeft 13 peuterspeelzalen in de kern en kerkdorpen. Een peuterspeelzaal is een voorziening die de mogelijkheid biedt aan kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar om te spelen, zich te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten.

Op de peuterspeelzaal komen peuters in contact met leeftijdsgenootjes in een kindvriendelijke omgeving. Spelenderwijs worden kinderen gestimuleerd om sociale vaardigheden te leren. Ook biedt de peuterspeelzaal een peuter veel speelmogelijkheden. Dit alles onder deskundige begeleiding van 2 peuterspeelzaalleidsters per groep.

Bij de peuterspeelzaal wordt gewerkt met verschillende thema`s waarbij alle ontwikkelingsaspecten aan bod komen. Door naast het lokaal van de kleuters te zitten is er meer mogelijkheid om aan te sluiten en gezamenlijke activiteiten te organiseren. Het doel hiervan is, op een voor kinderen zo`n logische manier aan te sluiten, zodat zij bij het verlaten van de peuterspeelzaal en het starten van de basisschool als een natuurlijke overgang ervaren. Hierdoor is de dagindeling van de peuterspeelzaal gelijkwaardig aan de dagindeling van de kleuters. Het aanbod van het spelend leren is uiteraard op peuter niveau. Aansluitend aan de groepsruimte is een buitenruimte voor de peuters om te rennen en te ontdekken.

Meer informatie

Op de website kunt u meer informatie vinden over Kinderopvang de Plu. Op deze website vindt u onder andere het aanbod per locatie en de tarievenlijst per opvangsoort: www.kinderopvangdeplu.org.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u op werkdagen terecht bij het hoofdkantoor via:

073 - 7502840

Meer informatie

Op de website kunt u meer informatie vinden over SPV. Ook de tarievenlijst staat op de website vermeld: klik hier.

Adres  Past.Clercxstraat 52a

         5465 RJ Zijtaart
         06 - 57 14 47 93

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via spv@skipov.nl of 0413-298083.

Kinderopvang de Plu

 

Kinderopvang de Plu, locatie de Vlinder vormt samen met Basisschool Edith Stein (Skipov) en PSZ ‘t Pompeltje (SPV) een kindcentrum in het voormalig klooster in Zijtaart. Kinderopvang de Plu verzorgt ruim 20 jaar professionele kinderopvang in Schijndel en omgeving voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Het hoofdkantoor is in Schijndel gevestigd.

 

In het Klooster biedt Kinderopvang de Plu opvang aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar kinderopvang. Kinderen van 4 tot 12 die gebruik willen maken van Buiten Schoolse Opvang (BSO), zowel voor- als naschoolse opvang, zijn ook van harte welkom. Kinderopvang de Plu heeft een klaslokaal gelegen naast de onderbouw van het school gedeelte ingericht voor de BSO, een ruimte die past bij de leeftijd van de kinderen. Voorop staat dat het kind een veilige plek geboden wordt waar een kind kind mag zijn en spelenderwijs groot mag worden. De ruimte van de BSO wordt in de ochtend uren gebruikt door de peuterspeelzaal van SPV.