Contact| Disclaimer

Home
Home.Over Zijtaart.Dorpshuis.Klooster.Verenigingen.Bedrijven.Contact.

Stichting Maria-Kapel Zijtaart

Past.Clercxstraat 34

5465 RH Zijtaart (Veghel)

E. Mariakapelzijtaart@hotmail.com

Rabobank NL02RABO0109.9552.42

KvK 17222642

 

MARIA KAPEL

Bestuur

Ad van Nunen

Voorzitter

Phil van der Heijden

Secretaris

Phil van der Heijden

Penningmeester

Zuster Germana

Bestuurslid

Chris van Helvoirt

Bestuurslid

Bert van den Tillaart

Bestuurslid

Van idee naar kapel

Begin 2008 heeft zuster Germana van Ravestein, voormalig overste van de Zusters Franciscanessen te Zijtaart, het initiatief genomen om te komen tot een Zijtaarts Kapelleke. Hiermee wordt een blijvende herinnering gecreëerd aan het religieuze gebruik van het klooster. Door een aantal dorps-genoten werd de “Werkgroep Zijtaarts Kapelleke” gestart en werd het idee verder uitgewerkt. De werkgroep is inmiddels omgevormd tot de Stichting Maria-Kapel Zijtaart. Meer over de bouw van de kapel is te zien door te klikken op volgende link.

MariaKapel

Een Mariakapel is een kapel, gewijd aan MARIA, de moeder van Jezus. Zij neemt een hele belangrijke plaats in, in de Rooms-katholieke Kerk.

Een Mariakapel is een gebouwtje, waar Maria als zodanig wordt geëerd en waar je tot Maria kunt bidden en haar tussenkomst en bemiddeling kunt aanroepen bij ziekte, zorgen, pijn en verdriet, en steun in het algemeen.

De bezoekers vragen om "kracht" en "genade", steken een kaarsje aan en plaatsen bloemen.

De kapel biedt een plaats voor een moment van rust en bezinning.

 

 

bouwkapel

 

In 1901 bracht de Zijtaartse gemeenschap

4500  karren zand aan voor het klooster, waarmee het fundament werd gelegd voor 104 jaar

 

Zusters Franciscanessen SFIC van Veghel

in Zijtaart.

 

De zusters zijn altijd een krachtbron geweest binnen

de Zijtaartse gemeenschap,

waarbij de christelijke waarden van solidariteit  en

naastenliefde uitgangspunten waren in hun werk.

 

Ter nagedachtenis en in dankbaarheid is deze kapel

door de Zijtaartse gemeenschap gerealiseerd.

 

Moge eenieder die hier binnen gaat houvast en een

rustpunt vinden in deze kapel, zodat hun

gedachtegoed blijft voortleven.

Bouw

In 2010 is de Maria kapel gebouwd door vrijwilligers uit de Zijtaartse gemeenschap. Velen hebben hun vakmanschap ingezet om onder leiding van Bert van den Tillaart een prachtige kapel te realiseren. Door op de foto hieronder te klikken of hier te klikken komt u op een internet pagina waarop u meer kunt zien over de bouw.

OpeningKapel

Inzegening

Op zaterdag 30 oktober is de Maria kapel ingezegend door Pater van Delden. Vrijwilligers en andere belangstellenden hadden zich verzamelt op het dorpsplein om vanaf daar onder begeleiding van fanfarekorps St Cecilia naar de kapel te lopen. Ook de pers was ruimschoots vertegenwoordigd. Enkele foto’s zijn te zien door te hier of op onderstaande foto te klikken.

Brabantsdagblad             Kliknieuws            

 

Foto’s

Gedurende de bouw en ook bij de inzeging heeft Jan van Oort foto’s gemaakt. Een deel hiervan is op deze site opgenomen. U vind ze door te klikken op onderstaande links;

Bouw van de kapel

Voorbereiding 30 oktober

Inzegening kapel

De Kapel

Mariafeesten

Geen Heilige heeft meer feestdagen op z’n naam dan Maria. In de loop van een jaar worden verschillende aspecten van Maria gevierd. Hieruit blijkt dat zij heel dicht bij de mensen staat.

1 jan.

Maria Moeder van God

2 feb.

Onze Lieve Vrouwe Lichtmis

11 feb

Herdenkingsdag van de eerste verschijningsdag in Lourdus

25 ma

Maria boodschap

Mei

Maria-maand

31 mei

Maria-visitatie

16 juli.

Feest van de Heilige Maria van de berg Karmel

15 aug

Feest Maria-ten-hemel opneming

22 aug

Maagd Maria koningin van hemel en aarde

8 sept.

Maria’s geboorte

12 sept

Naamfeest van Maria

15 sept

Onze-lieve-vrouw van smarten

7 okt

Heilige maagd Maria van de Rozenkrans

21 nov.

De opdracht van Maria in de tempel

8 dec.

Maria onbevlekte ontvangenis

Plaats van de Kapel

De kapel is gebouwd op een hoek van het klooster terrein vlak tegen het klooster kerkhof. De toegang tot de Kapel is aan de Meester van de Venstraat, vlak bij de Pater Vervoortstraat.

 

Klok

In het torentje is een klok met een mooie heldere klank opgehangen.

Het klokje luid door het jaar heen op Mariadagen om 9.00 uur s’morgens. Daarnaast luidt het klokje dagelijks om 18.00 uur. Dit tijdstip is gekozen omdat op dit tijdstip in veel gezinnen samen gegeten wordt, een tijdstip van ontmoeting en samen zijn. Deze twee thema’s zijn zowel  voor gezinnen als de Zijtaartse gemeenschap van belang, even tijd voor elkaar. Daarnaast is rond de klok van 18.00 uur de overgang van de dag naar de avond, van werk naar privé/ontspanning.

Maria liedjes (klik op de link)

Ave Maria

Wij groeten U o Koninging

Maria te Minnen

God groet u zuivere bloemen

Het Angelus klokje

Ga met de ‘muis’ over de kaart en bekijk een groter beeld.

Mariabeeld

Het Mariabeeld dat in de kapel is geplaatst heeft in de kapel van het Klooster te Zijtaart gestaan. Vele parochianen uit Zijtaart hebben hier een kaarsje laten branden.

Het Mariabeeld is van hout gemaakt door Piet Verdonk uit Den Bosch. Piet Verdonk leefde van 1904-1968. Deze kunstenaar heeft ook de beelden gemaakt van Jozef en het Heilig Hart  die ook in de kapel van Huize Cecilea stonden.

Rond 1993, 25 jaar na zijn overlijden, zijn zijn familieleden naspeuringen gaan doen naar de beeldhouwwerken van hun vader. Dit is verder geformaliseerd in de in 1997 opgerichte Stichting Piet Verdonk. Door te klikken op de link (onderstreepte tekst in zwarte letters) komt u op de site van de stichting.

Wijwater

Water is een bron van leven maar ook reinigend. Zo staat water symbool voor reiniging van het kwade en van de zonde. Met gewijd (heilig) water kun je een zuiver kruis slaan en bidden.

Corry Brokken - Ave Maria no moro.mp3