Home.Over Zijtaart.Dorpshuis.Klooster.Verenigingen.Bedrijven.Contact.

Contact| Disclaimer

Home

Zonne-energie op Omroep Brabant, druk op ‘play’ knop voor bewegend beeld.

Daltonhoeve ook energieleverancier!

In april 2011 is een begin gemaakt met het plaatsen van zonnepanelen op de stallen van de Daltonhoeve. Ruim 2.000 m² panelen zullen worden geïnstalleerd, dit is tot nu toe het grootste project in Brabant. Het project word gerealiseerd gezamenlijk met Horizon energie te Rotterdam en de Provincie Noord Brabant. De stroomopbrengst zal ongeveer 290.000 kW gaan bedragen goed voor ca. 80 woningen.

Zelf gebruikt de Dalton Hoeve ca. 70.000 kW, dus zo’n 220.000 kW wordt geleverd op het net. Hiermee is het bedrijf dus energie neutraal.

Als u een kijkje in de stallen komt nemen dan kunt u meteen de zonnepanelen bezichtigen.

De installatie, de vergunningen en subsidies zijn tot stand gebracht door het bedrijf Horizon Energy, dat de dakruimte huurt van de Daltonhoeve. De panelen blijven eigendom van Horizon Energy.

 

Zonne-energie: drie dingen die u moet weten

1. Zonne-energie is één van de oudste, meest betrouwbare en meest duurzame energievormen

 

Zonlicht wordt al eeuwen gebruikt als essentieel element in de belichting van huizen en gebouwen. Voor een voorbeeld van het gebruik van zonne-verlichting in de oudheid, kun je denken aan het oculus in het Pantheon uit Rome. De Romeinen die dit gebouw bouwden, waren tevens in staat de warmte van de zon te gebruiken om warm water te verschaffen aan de welgestelde inwoners van Rome. Zie het maar als een primitieve versie van de hedendaagse zonneboiler. In de oudheid werd de zon al benut om door middel van verdamping zout te winnen uit zoutpannen; een techniek die tot op de dag van vandaag gebruikt wordt. In moderne tijden kan geconcentreerd zonlicht op een soortgelijke manier gebruikt worden om middels verdamping rioolwater te reinigen. Het zonlicht helpt in het desinfecteren en distilleren van het water. Waar men vroeger al drinkwater verkreeg door middel van door de zon aangedreven distillatie, is men tegenwoordig bezig deze techniek toe passen om drinkwater te verkrijgen op plaatsen waar dit niet direct voorhanden is. Ook in alledaagse toepassingen wordt zonlicht vaak al eeuwen gebruikt; denk maar aan het drogen van de was.

 

2. De potentiële toepassingen zijn eindeloos

 

Met de voortschrijdende technologie worden steeds inventievere methodes gevonden om gebruik te maken van de zon als energiebron. Waar zonne-energie zich vroeger vooral richtte op licht en warmte, wordt deze energievorm tegenwoordig op steeds meer plaatsen ingezet om elektriciteit op te wekken. Denk bijvoorbeeld aan rekenmachines, waarschuwingsborden en diverse opladers. In de toekomst kunnen we, mede dankzij het kleiner en efficiënter worden van zonnecellen, een ware explosie van producten op zonne-energie verwachten. Denk hierbij met name aan vervoersmiddelen; met het opraken van de olie en veranderen van het klimaat zien steeds meer wetenschappers en ingenieurs het nut in van de elektrische auto. Momenteel wordt de elektrische auto vooral indirect (via het opladen) door zonlicht van energie voorzien, maar in de toekomst zullen we ongetwijfeld voertuigen gaan zien die direct op zonlicht rijden.

 

3. Fotovoltaïsche energie komt vaker voor dan je denkt

 

Tegenwoordig vind je de meest gebruikte vorm van zonne-energie terug als elektriciteit, die verkregen wordt middels fotovoltaïsche cellen. Aangezien deze technologie snel goedkoper aan het worden is en steeds eenvoudiger wordt in gebruik en installatie, is deze bezig aan een grote opmars over de gehele wereld. Niet alleen huishoudens, maar ook boerderijen, industrieën en de overheid beginnen steeds vaker de voordelen van fotovoltaïsche energie in te zien. Zonnepanelen beginnen dan ook langzaam maar zeker steeds vaker te verschijnen in het alledaagse straatbeeld. Met de snel opeenvolgende ontwikkelingen op het gebied van dunne-film zonnepanelen en organische zonne-verf, wordt zonne-energie steeds flexibeler inzetbaar. Hierdoor is de kans dan ook groot dat fotovoltaïsche energie een belangrijke pijler gaat worden van de energie-infrastructuur van de toekomst.

 

Elektrische zonne energie

Bij elektrische, of photo-voltaïsche (PV), zonne-energie wordt zonlicht omgezet in elektriciteit door zonnepanelen. De opgewekte elektriciteit bestaat om technische redenen uit gelijkstroom, net als de stroom in batterijen en de accu in een auto. Daarom bevatten zonnepanelensystemen een omvormer, die deze gelijkstroom omzet in de wisselstroom die uit je stopcontact komt (220 volt). De opgewekte stroom wordt verkocht aan een elektriciteitsleverancier. Het totale systeem bestaat uit panelen, omvormer(s) en wat kabeltjes en stekkers die alles verbinden met je meterkast. Je vindt zonnepanelen op platte en schuine daken, in vaak grote veldopstellingen.

 

 

 

Het D1-elftal van de Zijtaartse voetbalclub V.O.W voetbalt vanaf seizoen 2011/2012 in nieuwe shirts. Ze zijn gesponsord door varkensbedrijf de 'Dalton Hoeve' van de ondernemer Eric van Zutphen.

Op 1 juli 2011 zijn de zonne collectoren officieel in gebruik genomen, door Eric van Zutphen en ZLTO-voorzitter Hans Huijbers.
Toen werden ook de voetbalshirts overgedragen. Eric is geen onbekende bij de voetbalclub. Zijn zonen spelen er, terwijl hij zelf elftalleider is.


 

Aan de gevels van de stallen hangen SMA Sunny Tripower  omvormers.  Deze vormen de door de zonnepanelen opgewekte elektriciteit om van 12 volt gelijkstroom naar wisselstroom welke geschikt is voor het elektriciteitsnetwerk.

 

De opgewekte elektriciteit wordt in deze ‘verzamelkasten’ van verschillende panelen samengevoegd zodat electrticiteit van een hoog voltage ontstaat. Op elke verzamelkast zit een meter om de totale productie  vast te leggen.

 

Vanuit deze kast wordt de opgewekte elektriciteit geleverd aan het elektriciteit netwerk. In de kast zitten meters die bepalen hoeveel elektriciteit door de Daltonhoeve is geleverd aan het netwerk. Uit praktisch oogpunt is het niet mogelijk dat de Daltonhoeve rechtstreeks gebruik maakt van de opgewekte energie.