Home.Over Zijtaart.Dorpshuis.Klooster.Verenigingen.Bedrijven.Contact.
Home

Contact| Disclaimer

Toegang

De ingang van het dorpshuis is aan de zijkant van het klooster bij de aansluiting van de ‘oud’ bouw op de nieuwbouw. Hoewel dit niet de voordeur is van het klooster is deze toegang niet onlogisch, in Zijtaart komen de mensen ‘achterom’ binnen.

De hoofdingang wordt gebruikt bij evenementen en speciale gebeurtenissen.

 

Vrijwilligers

 

Het bestuur streeft ernaar om het dorpshuis voor gebruikers laagdrempelig te houden en daarnaast dagelijks van 9.00 uur in de morgen tot 23.00 in de avond open te hebben. De inzet van vrijwilligers is daarbij noodzakelijk.

Het dorpshuis is in de gelukkige omstandigheid dat zij beschikt over vele vrijwilligers.

De vrijwilligers zetten zich in als;

- gastheer/gastvrouw

- interieurverzorger

- buitenterrein onderhoud

- medewerker klein onderhoud

- bardienst bij evenementen

- decoratie/aankleding dorpshuis

- oproepkracht.

De beheerder zorgt voor de dagelijkse planning en is het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Daarnaast heeft één van de bestuursleden als aandachtspunt de vrijwilligers. Op dit moment is dit Lea van den Elzen.

Heeft u interesse om vrijwilliger te worden bij het dorpshuis neem dan contact op via de mail info@dorpshuiszijtaart.nl.

 

Doelstelling

Het doel van de Stichting Dorpshuis Zijtaart is het beheren en exploiteren van het dorpshuis en het stimuleren van sociale en culturele activiteiten ten behoeve van de bevolking van Zijtaart.

De Stichting beoogt niet het maken van winst, een positief exploitatie saldo is echter noodzakelijk om in de toekomst noodzakelijke vervangingen en onderhoud te kunnen doen.

Het bestuur wil door goede contacten te onderhouden met de besturen van haar huurders steeds het aanbod van het dorpshuis aan haar gebruikers verder verbeteren.

 

 

 

Stichting Dorpshuis Zijtaart

Past.Clercxstraat 50

5465 RJ Zijtaart (Veghel)

T. (0413) 366 679

E. Info@dorpshuiszijtaart.nl

Rabobank 1414.07.662

KvK 53181697

Beheerder; Chris van de Ven

Routebeschrijving klik hier

Secretariaat;

Grootveld 5

5465 PX Zijtaart (Veghel)

 

Stichting Dorpshuis Zijtaart, kortweg ‘het Dorpshuis’ is gevestigd in het klooster aan de pastoor Clercxstraat. Het klooster is tot 2005 bewoont door zusters van de orde van de Fransicanessen. Na een traject waarbij samen met de school en de gemeente de verbouwing van het klooster is voorbereid is in februari 2010 de grote verbouwing van het klooster van start gegaan.

Op 3 oktober 2011 heeft het dorpshuis haar intrek genomen in het klooster. Sindsdien heeft het dorpshuis zich ontwikkeld tot de huiskamer van Zijtaart.

Logo

In overleg met het bestuur heeft Anja Vissers-van Eert van Binnenhuis stijl een logo ontworpen dat past bij het dorpshuis. De kleurstelling is enig zins klassiek, passend bij het historische gebouw. De contouren van de voorgevel komen terug in het logo als herkenbaar punt in het dorp en om te laten zien dat we trots zijn op het klooster.  Gelijk met het logo is bijpassend briefpapier ontworpen.

Dorpshuizen in Veghel

Den Hazenpot                           Boerdonk

‘T Span                                      Keldonk

D’n Brak                                 Mariaheide

De Brink                                        Eerde

Historie

Het dorpshuis is ontstaan vanuit de Zijtaartse gemeenschap. Omdat er onvoldoende ruimte beschikbaar was voor sociaal culturele activiteiten voor met name de jeugd is in 1977 een werkgroep van opgestart. Dit heeft er toe geleid dat in 1983 het jeugdcentrum De Korenmolen geopend kon worden. Meer over de Korenmolen vindt u door hier te klikken.

Gebruik

Het dorpshuis heeft diverse zalen beschikbaar. Hier wordt door diverse verenigingen en organisaties gebruik van gemaakt. Elke dag zijn er oefenbijeenkomsten, vergaderingen, biljarten, trainingen, repetities, ontspannings bijeenkomsten etc. Etc. Daarnaast is de bar ruimte  op door de weekse dagen open om gewoon gezellig wat te buurten en een kopje koffie te gebruiken.

Ontmoeting is een zeer belangrijk thema in het dorpshuis, het dorpshuis wil graag de rol van huiskamer van Zijtaart vervullen.

Een andere functie van het dorpshuis is ruimte beschikbaar stellen voor evenementen. In het dorpshuis vind een grote diversiteit aan evenementen plaats die georganiseerd worden door plaatselijke verenigingen zoals elf-elf bal, pronkzitting, proms concert, muziek uitvoeringen, toneel uitvoeringen en een kickboks gala.

Naast het dorpshuis is de gymzaal beschikbaar voor evenementen. Meer over evenementen is te zien door hier te klikken.

Gebouw

Het Dorpshuis is met de school  een van de belangrijkste gebruikers van het klooster. Naast het dorpshuis beheert het dorpshuis ook de gymzaal die eveneens in het klooster is gehuisvest.

Het klooster is eigendom van de gemeente Veghel, de Stichting Dorpshuis huurt haar ruimtes van de gemeente. Tegen over deze huur staat een subsidie waarmee het grootste deel van de huur gesubsidieerd wordt.

De plan voor de verbouwing van het klooster is in samenspraak met het bestuur opgesteld. Het Dorpshuis heeft daarmee veel zeggenschap gehad in de uiteindelijke indeling van het gebouw. Voor de indeling klik hier.

De diverse zalen bieden de mogelijkheid voor een divers gebruik van het dorpshuis, klik hier voor foto’s van de verschillende zalen.

Naast het dorpshuis beheert de Stichting de gymzaal in het klooster, verhuur van de gymzaal verloopt via de beheerder van het dorpshuis. Deze is ondermeer bereikbaar per mail; info@dorpshuiszijtaart.nl.

Bestuur

Het Dorpshuis kent geen leden.  Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste vijf bestuurders. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur waarbij het bestuur zoveel als mogelijk een afspiegeling dient te zijn van de Zijtaartse gemeenschap. Bij het aanzoeken van nieuwe bestuursleden wordt gericht gezocht naar mensen met de kwaliteiten die op dat moment nodig zijn.

Statutair is vastgelegd dat bestuursleden geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.

Binnen het bestuur zijn functies en aandachtsgebieden verdeeld.

Het bestuur heeft één keer per maand een bestuursvergadering, daarnaast is er jaarlijks een overleg met de besturen van gebruikers en jaarlijks een overleg met andere gemeenschapshuizen uit de gemeente Veghel.

Het dorpshuis beschikt over diverse zalen zodat per activiteit bekeken kan worden welke ruimte het best past.

Klooster

De hoofdingang van het klooster is aan de Pastoor Clercxstraat. Tegenover de hoofdingang is het dorpsplein, hier is, beperkte, ruimte om te parkeren. Via de mr vd Venstraat kunt u de ruime parkeerplaats tussen de Mariakapel en het dorpshuis bereiken.

Activiteiten.
Korenmolen.
Zalen.
Evenementen.

Vergaderingen/workshops

Zoekt u voor uw organisatie een geschikte ruimte voor een workshop of vergadering?

Het dorpshuis beschikt over diverse ruimtes, die afzonderlijk of gezamenlijk te gebruiken zijn. Het verzorgen van een lunch door het dorpshuis behoort tot de mogelijkheden.
Wij beschikken over en beamer met scherm, white boards en een flip-over.

Heeft u interesse; informeer vrijblijvend via info@dorpshuiszijtaart.nl.

Plattegrond.
Gebruik.