Contact| Disclaimer

Home.Over Zijtaart.Dorpshuis.Klooster.Verenigingen.Bedrijven.Contact.

Uit respect voor de gevallenen worden bij de herdenking bloemen gelegd bij het monument. Naast de genodigden leggen ook dorpsgenoten een bloemetje.

 

Links een foto van de graven van;

A.J.C. Van Beers

H.J.N. Van Oosterhout

W.C. Blankers

Zij stierven op 11 mei 1940

Dodenherdenking

Dodenherdenking in een nieuwe vorm

Tientallen jaren werd de herdenking bij het oorlogsmonument aan de kanaaldijk gehouden op of rond 4 mei; de nationale herdenkingsdag. Daarbij waren dan steeds oud-militairen en vrienden en kennissen van mob.comp. 1-II-17 R.I. aanwezig.

In overleg met die vrienden en kennissen is besloten om met die vorm van herdenking te stoppen; de groep werd jaarlijks steeds kleiner.

Maar met dit besluit werd ook meteen afgesproken dat de jaarlijkse herdenking wel doorgaat, maar op een andere manier en ook op een andere datum.

 

4 mei

Het oorlogsmonument aan de Kanaaldijk in Zijtaart herinnert aan zeven gesneuvelden op 11 mei 1940. Jaarlijks was er een reunie van leden, vrienden en kennissen van de mobilisatie-compagnie 1 - 11 - 17 R.I.

Op 21 september 1941 werd het monument voor de gevallen soldaten op de kanaaldijk onthuld. Indien pastoor Smolenaars zijn zin gekregen had, zou het monument geplaatst zijn op de plaats waar de weg van de Doornhoek uitkomt op de kanaaldijk. Daar zijn namelijk vier of vijf soldaten gesneuveld. De gemeente Veghel verleende echter alleen toestemming als het monument op de grens van de parochie Zijtaart en Veghel geplaatst werd, wat gebeurde.

 

Naaste familieleden en vrienden of kennissen van oudstrijders wonen samen met vertegenwoordigers van de gemeente en dorpsgenoten uit Zijtaart de herdenking bij.

Mei 1940

Dr. Frans Govers, Corridor naar het verleden. Veghel een snijpunt in Oost-Brabant 1940-1945 (Hapert 1983)

 

Nadat op 11 mei 1940 tussen 5 en 6 uur ’s morgens alle troepen de bruggen over het kanaal bij Veghel en Keldonk waren gepasseerd, werden deze opgeblazen. De eerste compagnie van bataljon II-17 R.I onder leiding van kapitein Klapwijk nam plaats op de kanaaldijk tegenover Zijtaart. De bataljonscommandant richtte zijn commandopost in aan de verharde weg van Zijtaart naar het kanaal. Compagniescommandant Klapwijk zocht een boerderij beneden aan de dijk bij de Veghelse brug uit als commandopost. Bij het aanbreken van de dag, de elfde mei, waren de stellingen ingenomen. Er werden met spoed schuttersputten gegraven. Het in gereedheid brengen van gevechts opstellingen voor de zware mitrailleurs en voor de 6-veld kanonnen was moeilijker. Deze moesten op een verhoging worden geplaatst, om effectief over de dijk aan de overkant te kunnen schieten. Aan de kant van Veghel is de kanaaldijk hoger dan aan de kant van Zijtaart.

 

In 2010 waren de oud strijders dhr. Ad Helmonds uit Breda en dhr. Piet van de Ven uit Den Bosch nog aanwezig. Gezien hun leeftijd, 95 en 94 jaar, werd er al enkel jaren rekening mee gehouden dat dit de laatste keer zou zijn. In 2011 was de herdenking voor het eerst zonder oud strijders.

Vanuit de school wordt de herinnering aan de gevallenen warm gehouden. Elk jaar zijn kinderen uit groep 7 en 8 present bij de herdenking.

 

Ook bij de graven op het parochie kerkhof van Zijtaart wordt eer bewezen aan de gevallenen.

Herdenking 2021

De herdenking bij het monument aan de kanaaldijk is dit jaar anders dan gebruikelijk. Op dinsdag 11 mei zal de burgemeester om ongeveer half 11 een krans leggen bij het monument. Daarbij mag slechts een beperkt aantal personen aanwezig zijn. Twee leden van met comité en twee personen van de gemeente zullen hierbij zijn. Op de 3 oorlogsgraven op het kerkhof worden door het comité bloemen gelegd.