Contact| Disclaimer

Home.Over Zijtaart.Dorpshuis.Klooster.Verenigingen.Bedrijven.Contact.
Disclaimer

Algemene informatie op de website
Deze website bevat informatie om u te informeren en inspireren om Zijtaart te leren kennen. De informatie heeft een voorlichtend en informatief karakter, de site heeft geen enkele commerciële achtergrond of binding.

Tot het najaar van 2008 is de domein naam www.zijtaart.nl beheerd door de Zijtaartse Ondernemers Vereniging. Zij zijn een nieuwe site gestart onder de naam www.zijtaartonline.nl. In juli 2009 heb ik in overleg met de website beheerder het beheer overgenomen. In de zomer van 2011 ben ik nog eens benadert door iemand uit Veghel die de naam wilde overnemen, ik heb er toen voor gekozen om de site in Zijtaarste/mijn handen te houden.

Toen ik in 2009 begon met de site had ik geen enkele ervaring met het bouwen van een website. Met het programma KOMPOZER is een eerste concept gemaakt.

Omdat ik hierop positieve reacties kreeg met suggesties  voor verdere ontwikkeling heb ik besloten de site verder uit te bouwen. Hiervoor gebruik ik Studio Webdesign 4 van Easycomputing. Inmiddels heeft er een up-grade plaats gevonden, je moet toch wat om bij te blijven op de digitale snelweg. Nu wordt Studio Webdesign 5 pro gebruikt. De site blijft volop in ontwikkeling, er zijn nog vele mogelijkheden voor uitbreiding en verbetering.

Suggesties en tips zijn van harte welkom.

 

Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid
Zijtaart.nl besteedt de uiterste zorg aan deze website, de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet worden voorkomen. Zijtaart.nl is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. U kunt aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen. Uiteraard zullen, zodra een fout of onjuistheid bemerkt wordt, deze worden verbetert.

 

Up to date houden van gegevens
Indien er iets is gewijzigd in de door u aan Zijtaart.nl verstrekte informatie, kunt u dit doorgeven via info@zijtaart.nl. Uiteraard kunt u via deze weg ook fouten, verbeteringen en aanvullingen doorgeven.

 

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere, externe websites. Alle websites waarnaar wordt doorgelinkt zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover Zijtaart.nl geen controle heeft. Zijtaart.nl is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan.

De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de website  www.zijtaart.nl.

 

 

Acrobat reader

Op de website wordt gebruik gemaakt van pdf-bestanden en

formulieren. Heeft u geen Adobe Acrobat Reader© op uw pc, dan kunt u dat gratis downloaden door op het logo te klikken.