Contact| Disclaimer

Home
Home.Over Zijtaart.Dorpshuis.Klooster.Verenigingen.Bedrijven.Contact.

Ontwerp

De werkgroep heeft vele Kapelletjes in Brabant bezocht om ideeën op te doen. Na deze rondgang heeft de werkgroep zich een beeld gevormd van het kapelletje dat passend is bij Zijtaart en de plek in de kloostertuin.

Gerard van Zutphen is aan de slag gegaan met de wensen van de werkgroep en heeft een bouwtekening gemaakt welke gebruikt is bij het aanvragen van de bouwvergunning. De bouwvergunning is verleend op 9 december 2009.

Bouw van de Maria kapel

Financiën

De Kapel is gebouwd door  vrijwilligers uit de Zijtaartse gemeenschap  Ook Zijtaartse bedrijven hebben geholpen daar waar mogelijk.

Ondanks deze belangeloze inzet was ook het beschikbaar krijgen van financiële middelen noodzakelijk om de kapel te kunnen realiseren.

Een eerste startkapitaal kreeg de stichting van het kerkbestuur en van de Zusters Franciscanessen, zij doneerden elk € 1.000,-.

Elders op deze pagina zijn ander geld-bronnen weergegeven.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland – op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent worden aangemoedigd met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Op 29 maart 2010 werd voor de bouw van de Mariakapel € 2.000,- toegekend.

Rabo Coöperatieprojectenfonds

In 2009 stelde Rabobank Uden Veghel € 115.000,00 ter beschikking aan het Coöperatieprojectenfonds. Dit fonds steunt projecten die erop gericht zijn het economische, sociale of culturele leven in de gemeenten Uden, Veghel en Boekel en de plaats Zeeland te verbeteren. De projecten bevorderen de vitaliteit en kwaliteit van de samenleving.De stichting Maria-Kapel heeft € 6.835,- uit dit fonds mogen ontvangen.

Aanvang bouw

Op zaterdagmiddag 6 maart 2010 is de bouw van de Mariakapel Zijtaart in gang gezet. Door het bedienen van de graafmachine van Carlo van Kessel heeft zuster Germana de bouwput letterlijk open gelegd: de funderingen konden worden gemaakt!

Bouwers

Voor het bouwen van de Kapel is een beroep gedaan op vrijwilligers die van aanpakken weten.

Onder leiding van Bert van de Tillaart hebben vele Zijtaartse vakmensen hun vaardigheden belangeloos ingezet.

Ondanks alle financiële bijdragen zou de kapel nooit gerealiseerd kunnen worden zonder de inzet van deze dorpsgenoten. Zij hebben ervoor gezorgd, elk vanuit het eigen vakgebied, met een groot vakmanschap, dat Zijtaart een zeer mooie kapel heeft. De vele uren werk die zij in de bouw hebben gestoken zijn onbetaalbaar.

 

Donatie Rabobank

In 2007 stelde de Rabobank Veghel-Erp aan de diverse kerkdorpen een budget van € 10.000,- beschikbaar. In Zijtaart heeft de Dorpsraad het beheer gekregen over dit fonds.

De stichting Mariakapel ontving

€ 1.000 uit dit fonds. Op 2 april 2008 mocht zr Germana een cheque van

€ 500 in ontvangst nemen (zie foto), later volgde nog een donatie van

€ 500,- uit dit fonds  

In overleg met notaris de Beer in Veghel zijn statuten opgesteld en is de Stichting Maria Kapel Zijtaart ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Als vorm van sponsoring heeft de notaris geen kosten voor deze dienstverlening in rekening gebracht.

Huis aan huis actie.

Nadat al in 2008 al enkele spontane donatie’s van dorpsgenoten zijn ontvangen is eind april 2010 een huis aan huis actie gehouden.

Door 21 collectanten werd een bedrag van € 5.500 opgehaald, met de reeds eerder ontvangen donaties kwam het totaal bedrag dat door Zijtaartse inwoners is gedoneerd  op € 6.350.

 

De voortgang van de bouw is te zien op onderstaande foto’s, nog een paar extra foto’s staan op     picassa web albums, deze is te bereiken door hier te klikken.

Fundament voor kapel is gelegd, op peil gemetseld. Foto’s 20-03-2010

De contouren worden al zichtbaar; Foto’s 03-04-2010

Er wordt gewerkt met een steigertje; Foto’s 24-04-2010

De bouw verloopt voorspoedig; Foto’s 10-05-2010

Foto’s 21-09-2010, foto’s Jan van Oort

Het werk vordert gestaag; Foto’s 10-04-2010

Foto’s 12-05-2010, foto’s Jan van Oort

We zijn weer twee weken verder; Foto’s 25-05-2010

Foto’s 08-06-2010, foto’s Jan van Oort

Foto’s 06-07-2010, foto’s Jan van Oort

Foto’s 28-07-2010, foto’s Jan van Oort