Contact| Disclaimer

Home
Home.Over Zijtaart.Dorpshuis.Klooster.Verenigingen.Bedrijven.Contact.

Zijtaartse Toneel Vereniging

 

Diana van de Sande                 voorzitter

Marian van den Acker               secretaris

Hanneke van der Linden       penningmeester

Martien Vissers                      bestuurslid

Yvonne Verbruggen               bestuurslid

Contactadres;

Marian van den Acker

Keslaerstraat 11

5465 LD Zijtaart

T. (0413) 366 266

E. toneel@zijtaart.nl

Rabobank 1608.13.700

KvK nr. 40218292

Start

In 1984 werd het nieuw Jeugdcentrum in gebruik genomen. Hiermee  beschikte Zijtaart na vele jaren weer over een accommodatie voor toneel uitvoeringen. Op de nieuwjaarsreceptie op 4 januari 1985 nam Piet van den Hurk het initiatief om te komen tot een toneelgezelschap. Met  Annie vd Berkmortel en Mientje vd Tillaart vormde Piet van den Hurk een voorbereidingscommissie.  Op 25 februari werd de eerste vergadering met dertig aanwezigen gehouden en was de oprichting van de Zijtaartse  Toneel Vereniging een feit.

 

Voorstellingen

In de eerste jaren na de oprichting werden per jaar twee stukken opgevoerd, een eind november en een eind maart. Belangrijke reden hiervoor was het groot aantal leden en zij allemaal graag mee wilden doen. Na verloop van tijd is over gegaan naar één voorstelling per seizoen, meestal gepland in het laatste weekend van maart.

In de eerste jaren werden met name kluchten en blijspelen gebracht. Later kwamen er ook voorstellingen met een lach en een traan en serieuze stukken. Enerzijds gebeurde dit op verzoek van het publiek en anderzijds hebben spelers aangegeven af en toe graag iets anders te spelen.

Naast de uitvoeringen in Zijtaart heeft Z.T.V. Veel uitvoeringen buiten Zijtaart verzorgt, met name in huize Odendael in St Oedenrode, dit in samenwerking met de band van minder validen in St Oedenode.

Kleding

Voor elk stuk wordt steeds weer gezocht naar passende kleding. AL enkele jaren vervult Henriëtte Verburgt een grote rol bij het verzorgen van de kleding. Zij weet steeds weer adresjes waar kleding beschikbaar is en anders gaat ze zelf aan de slag met naaimachine, naald en draad.

Regisseur

In maart 1985 werd  Jan Vogels uit St Oedenrode bereid gevonden om als regisseur op te treden. Hij heeft met zijn toneel ervaring ervoor gezorgd dat op 30 november 1985 de eerste voorstelling van Z.T.V. op de planken kwam.

Na enkele jaren is Jan opgevolgd door Joos Volleberg, vervolgens hebben Hetty Veens, Lieke Bongers Evert Bosch, Jack van Dijk , Jurgen Scheffer en Daniël Kiggen. Elke regisseur bracht zijn eigen visie en ideeën in. Allen hebben ze bijgedragen aan de  ontwikkeling van de kwaliteit van de spelers.

Grime

Bij optredens hoort een totale geloofwaardige presentatie. De toneelvereniging beschikt over eigen grimeer materiaal. Enkele leden hebben een grimeer cursus gevolgd, daarnaast helpen enkele mensen die geen lid zijn van de vereniging met grimeren.

 

 

Die Rare Familie; najaar 1985

In het Vrolijke Weerhaantje, voorjaar  1987

De Wonderdokter; voorjaar 1988

Op hoop van zegen; voorjaar 2009

De Neie weg; najaar 1988

Decor

Bij elke uitvoering treden de spelers in de spotlights. Geen enkele uitvoering is echter mogelijk zonder de inzet van velen achter de schermen.

Naast het decor dat voor elke uitvoering aangepast wordt, zijn in de afgelopen jaren veel decorstukken door onze decorbouwers gemaakt. In 2010 stond zelfs een complete houten draaimolen, gemaakt door Wim, Vissers, op het podium.

Zowel voor als na de uitvoering wordt hard gewerkt om decor en zaal klaar te maken. Op zondag wordt na de uitvoering de gehele gymzaal opgeruimd zodat de basisschool er op maandag weer gewoon gebruik van

kan maken.

Evert Bosch heeft zich ingezet als speler en regisseur voor de toneel vereniging.

Wim Vissers in de door hem gemaakte draaimolen.

Bij elk stuk wordt een groepsfoto gemaakt. Aard van Hoof zorgt ervoor dat elke stuk wordt vastgelegd op foto’s

Oproep

Ben jij degene die we zoeken?!?!

Ben jij tussen de 8 en 15 jaar oud en heb je altijd al een keer in de spotlights willen staan?

Dan zijn wij op zoek naar jou!!!!!!!

Hallo jeugdige toneel talenten van Zijtaart

Afgelopen jaar hebben wij als toneelvereniging een stuk gespeeld waarin enkele jeugdigen vanuit Zijtaart hebben laten zien dat ze toneel talent in huis hadden.

Ook zijn we ervan overtuigd dat er in Zijtaart meer jeugdigen zijn die acteer talent hebben. We hebben daarom als

vereniging besloten om een toneelvereniging op te richten voor de jeugd in leeftijd van 8 tot 15 jaar.

De repetities zijn op maandagavond van 18.30u t/m 19.45u.

De uitvoeringen dit seizoen zijn:

26 en 27 Maart 2011

Voel je het nu al kriebelen, meld je dan aan bij de “De Zijtaartse Toneelvereniging”

Graag voor dinsdag 15 Juni bij,

Marian van den Acker

Keslaerstraat 11

5465 RL Zijtaart

0413-366266

e-mail: toneel@zijtaart.nl

 

Aan elke uitvoering gaan vele uren aan repetities vooraf.